Patvirtintas Valstybinis gyventojų apsaugos planas branduolinės avarijos atveju

branduolinė avarijaŠių metų sausio 18 d. Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos parengtam Valstybiniam gyventojų apsaugos planui branduolinės avarijos atveju, kuris nustato civilinės saugos priemones, organizuojant bei vykdant gyventojus apsaugančius ir neigiamo poveikio riziką mažinančius veiksmus.

„Valstybės lygiu iki šiol nebuvo suplanuotos priemonės, kurios būtų pasitelkiamos kilus branduolinės avarijos grėsmei ar tokiai avarijai įvykus. Patvirtintas planas sujungia visą su civiline sauga susijusių priemonių spektrą – nuo funkcijų paskirstymo tarp institucijų ir informacijos teikimo iki gyventojų evakavimo maršrutų“, – sako vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis. Plane nustatyta, kada ir kaip dėl įvykusios branduolinės ar radiologinės avarijos skelbiama valstybės lygio ekstremalioji situacija, įvedama tam tikro lygio civilinės saugos parengtis, organizuojamas ekstremaliosios situacijos valdymas. Jis taip pat numato gyventojų, šalies institucijų ir tarptautinių organizacijų perspėjimą ir informavimą, radiacinės žvalgybos vykdymą, socialinės paramos teikimą, sveikatos priežiūrą ir kitas priemones.

Valstybinis gyventojų apsaugos planas branduolinės avarijos atveju taip pat nustato civilinės saugos institucijų funkcijas, kurias jos turėtų vykdyti įvykus branduolinei avarijai branduolinės energetikos objekte – įskaitant Ignalinos atominę elektrinę (AE), taip pat naujai statomas Visagino AE, Astravo AE Baltarusijoje bei Baltijos AE Kaliningrado srityje. Jame aprašytos ir realiai funkcionuojančios Ignalinos AE avarinės parengties zonos bei jose vykdytini veiksmai, kuriais siekiama apsaugoti gyventojus ir iki minimumo sumažinti jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio riziką sveikatai.

kriminalai.com

šaltinis: PADD info.