Pareigūnai vykdys priemonių planą „Metalai“

Siekdami užkardyti ir išaiškinti nusikalstamas veikas bei teisės pažeidimus, susijusius su metalų vagystėmis bei nelegalia apyvarta, policijos pareigūnai visą gegužės mėnesį vykdys priemonių planą „Metalai“.

Netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo įstatymas numato, kad verstis veikla, susijusia su skirtų realizuoti netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimu, gali tik supirkėjai (juridiniai bei fiziniai asmenys), gavę licencijas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka, kurie verčiasi teisės aktų nustatyta individualia veikla. Licencijas išduoda ir jų galiojimą sustabdo bei panaikina savivaldybės, kurios teritorijoje yra įsteigtas supirkėjas, meras. Šis įstatymas numato, kad supirkėjas privalo supirkti netauriųjų metalų laužą ir atliekas iš fizinių asmenų tik supirkimo vietose.

Netaurieji metalai – ketus ir plienas (juodieji metalai), varis, nikelis, aliuminis, švinas, cinkas, alavas, volframas, molibdenas, tantalas, magnis, kobaltas, bismutas, kadmis, titanas, cirkonis, stibis, manganas, berilis, chromas, germanis, vanadis, galis, hafnis, indis, niobis, renis, talis ir jų lydiniai (spalvotieji metalai).

Netauriųjų metalų laužas ir atliekos – netauriųjų metalų dirbiniai, netinkami naudoti pagal paskirtį dėl to, kad yra nusidėvėję, sulūžę ar kitaip sugadinti, taip pat atliekos, susidariusios netauriųjų metalų gamybos arba mechaninio apdorojimo metu.

Už neteisėtą vertimąsi komercine, ūkine, finansine ar profesine veikla, neturint licencijos (leidimo) veiklai, kuriai reikalinga licencija (leidimas), pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 173 str. gali būti skiriama nuo 1 000 iki 6 000 tūkstančių litų bauda, su įrankių, žaliavos ir gautų pajamų iš šios veiklos konfiskavimu, o šiai veiklai panaudojant nelegaliai dirbančių asmenų darbą – bauda nuo 6 000 litų iki 10 000 litų su įrankių, žaliavos ir gautų pajamų iš šios veiklos konfiskavimu.

Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2012-11-09 įsakymu Nr. 4-1081 „Dėl Lietuvos Respublikos Ūkio ministro 2002 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 77 „Dėl draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ draudžiama supirkti netauriųjų metalų laužą. Minėto įsakymo 1 punkte nurodytus daiktus galima supirkti tik iš juridinių asmenų, kurių ūkinėje veikloje susidaro šie daiktai, ir jeigu jie pateikia dokumentus, įrodančius, kad daiktai priklauso jiems nuosavybės teise.

Draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašas: 

  1. Komunalinio ūkio reikmenys (kapų dekoratyvinės tvorelės ir jų elementai; kultūros ir meno paminklai; kryžiai, varpai; įmonių, įstaigų ir organizacijų iškabos; kanalizacijos, vandentiekio, dujotiekio, šiluminių bei ryšio trasų šulinių dangčiai ir žiedai; vandens surinkimo trapai, sklendės ir siurbliai; lietos šiukšlių dėžės; vamzdžiai, uždaromoji ir reguliuojamoji vandentiekio, šilumos tinklų armatūra, kurių sąlyginis skersmuo didesnis kaip 50 mm; apsauginė šiluminių ir kitų technologinių vamzdynų aliumininė skarda; galvijų girdimo, melžimo ir pieno šaldymo įranga).
  2. Kelių statinių įranga (viadukų ir tiltų turėklai; kelio ženklai, šviesoforai ir jų dalys, pagaminti pagal kelių eismo taisyklių reikalavimus; kelių žymėjimo ir ženklų tvirtinimo stulpeliai ir apšvietimo stulpai; kelių atitvarai).
  3. Elektros ir ryšių ūkio įranga (izoliuoti bei neizoliuoti aliumininiai ir variniai laidai ir kabeliai, jų atskiros gyslos; varinės lanksčios juostos ir kontaktiniai laidai; stačiakampės ir apvalios šynos; transformatorių, variklių ir generatorių apvijos ir korpusai, išskyrus buitinės technikos transformatorių (iki 10 kVA) bei variklių (iki 3 kW); saugikliai, jų laikikliai, laidų ir kabelių antgaliai bei sujungimo gnybtai, išskyrus motorinių transporto priemonių bei priekabų; oro ir kitų kabelių laikymo ir tvirtinimo armatūra; jungtuvų, skyriklių, kirtiklių, jungiklių ir kitų komutacinių aparatų kontaktai, kitos jų dalys iš netauriųjų metalų; elektros skydų ir spintų korpusai).
  4. Geležinkelio ūkio įranga (bėgiai, iešmai, jų elektros pavaros, sąvaržos ir padėklai; šviesoforai ir jų dalys; kabelinės movos; kelio dėžės; relių spintos; bėgių sandūrų jungės; vagonų oro skirstytuvų magistralinės dalys (aliumininis korpusas, varinės ritės, žalvariniai sklandžiai), aliumininiai ašidėžių dangteliai; vagonų jungtys (konduitai, žoksai); lokomotyvų vidaus degimo variklių guolių bronziniai įdėklai; ašinių motorinių guolių bronziniai įdėklai; lokomotyvų ir vagonų aliumininės grindų grotelės; keleivinių vagonų povagoniniai aukštosios įtampos variniai kabeliai; šilumvežių ir elektrinių traukinių traukos elektros variklių variniai jėgos kabeliai; lokomotyvų ir vagonų jėgos bei kitų kontaktorių variniai kontaktai).
  5. Kuro ir dujų ūkio įranga (naftotiekio ir dujotiekio vamzdžiai; armatūra (čiaupai, sklendės ir siurbliai), išskyrus buitinės technikos).
  6. Priešgaisrinės apsaugos įranga (priešgaisriniai purkštukai ir sprinkleriai; priešgaisrinių skydų inventorius (kastuvai, kibirai, laužtuvai); vandens švirkštai).
  7. Kiti dirbiniai iš netauriųjų metalų (kelių tiesimo, melioracijos, naftos, durpių ir kitos gavybos technika; laivai; kėlimo ir transportavimo įrenginiai; keliamųjų mechanizmų inventorius (stropai ir traversos); kėlimo kranų bėgiai; neatpažįstamai deformuotos detalės iš spalvotųjų metalų; motorinės transporto priemonės bei priekabos; sulydyti spalvotųjų metalų (išskyrus šviną) luitai).

Nustačius, kad rastas metalo laužas atitinka draudžiamo supirkti metalo laužo kriterijus, atsakingiems asmenims taikoma atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 193(2) str., kuris numato, kad už netauriųjų metalų laužo ir atliekų, įtrauktų į draudžiamų supirkti netauriųjų metalų laužo ir atliekų sąrašą, supirkimą ar netauriųjų metalų laužo ir atliekų supirkimo, apskaitos ir saugojimo tvarkos pažeidimą, numatoma bauda nuo 2 000 iki 5 000 litų su netauriųjų metalų laužo ir atliekų konfiskavimu ar be konfiskavimo.

kriminalai.com

šaltinis: Utenos aps. VPK info.

Cituojant ar platinant kriminalai.com informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Posted Under
Be kategorijos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *