Pareigas pradėjo eiti naujasis STT direktoriaus pirmasis pavaduotojas

sttSausio 30 dieną pareigas pradėjo eiti Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pirmasis pavaduotojas Saulius Urbanavičius.

Saulius Urbanavičius į tarnybą paskirtas Lietuvos Respublikos Prezidentės 2012 m. sausio 24 d. dekretu vietoj anksčiau šias pareigas ėjusio Aideno Karpaus.

„Skyrimą į šias atsakingas pareigas pagrindinėje kovos su korupcija institucijoje Lietuvoje vertinu kaip didelį Respublikos Prezidentės ir STT direktoriaus pasitikėjimą manimi ir mano darbu Muitinės kriminalinėje tarnyboje. Nors mano ankstesnis darbas turėjo šiek tiek kitokią specifiką, tačiau pagrindiniai tikslai ir uždaviniai yra visiškai tokie patys – užtikrinti nusikaltimų, keliančių grėsmę žmogaus teisėms ir laisvėms, teisinės valstybės principams bei šalies ekonomikos plėtrai, atskleidimą ir tyrimą“, – teigė S. Urbanavičius.

STT direktoriaus pirmasis pavaduotojas yra atsakingas už STT vykdomą baudžiamąjį persekiojimą: operatyvinę veiklą, korupcinių veikų atskleidimą ir tyrimą. Jis kuruoja STT Pirmosios ir Antrosios valdybų darbą, taip pat jam yra tiesiogiai pavaldžios STT teritorinės valdybos – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio.

2012 m. sausio 1 d. įsigaliojus Specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo pataisoms, numatančioms rotacijos principą tam tikriems STT pareigūnams, į STT Kauno valdybos viršininko pareigas buvo paskirtas Kauno valdybos Operatyvinės veiklos skyriaus viršininkas Darius Amšiejus. Anksčiau šios valdybos viršininko pareigas ėjo Eivydas Čekaitis.

Vadovaujantis minėtomis STT įstatymo pataisomis, taip pat keisis STT Klaipėdos valdybos viršininkas. Dabartinis šios valdybos vadovas Leonas Keniausis pareigas eis iki vasario 9 d.

STT Panevėžio valdybos viršininkas Povilas Urbšys STT direktoriaus 2012 m. sausio 6 d. įsakymu buvo pakartotinai penkerių metų laikotarpiui paskirtas į valdybos viršininko pareigas.

Nuo 2011 m. balandžio mėn. STT Vilniaus valdybai vadovauja Žydrūnas Bartkus, iki tol vadovavęs Šiaulių valdybai.

Šiaulių valdybai šiuo metu laikinai vadovauja Darius Balčiūnas.

kriminalai.com

šaltinis: STT info.