Mažiau formalumų besituokiantiems bažnyčioje

Vyriausybė pritarė teisingumo ministro siūlymui sutrumpinti formalumų tvarkymo kelią jaunavedžiams, atsisakant reikalavimo patiems informuoti Civilinės metrikacijos įstaigas apie bažnyčioje sudarytą santuoką.

Šiuo metu Katalikų bažnyčioje susituokę jaunieji per dešimt dienų turi patys informuoti civilinės metrikacijos skyrių (CMS) apie sudarytą santuoką, kuris ją įtraukia į apskaitą. To nepadarius santuoka nesukelia teisinių pasekmių.

Teisingumo ministras Remigijus Šimašius siūlo nustatyti, kad pareiga pranešti apie bažnyčioje sudarytą santuoką (2011 m. CMS įtraukė į apskaitą apie 4052 bažnyčioje sudarytų santuokų ) būtų bažnyčios atstovų, o ne jaunųjų rūpestis. „Taip žmonėms nebereikės būti informacijos perdavimo kurjeriais, jie sutaupys laiko bei paprasčiau sutvarkys santuokos formalumus“, – sako teisingumo ministras.

Principinis sutarimas dėl pranešimo apie bažnyčioje sudarytą santuoką pateikimo tvarkos tarp bažnyčios ir Vyriausybės jau yra suderintas. Kad ši tvarka pradėtų veikti, teisingumo ministras, įgaliotas Vyriausybės, dar turės pasirašyti oficialų susitarimą su Lietuvos Vyskupų Konferencija bei patvirtinti Civilinės metrikacijos taisyklių pakeitimus.

Juose ketinama numatyti, kad bažnyčia apie sudarytą santuoką praneš CMS faksu, elektroniniu būdu ar asmeniškai pristatant pranešimą. Po to, kai tai bus padaryta, apie santuokos įtraukimą į apskaitą CMS sutuoktinius informuos išsiųsdama jiems pranešimą jų nurodytu gyvenamosios vietos ar elektroninio pašto adresu. Tokiu pat būdu sutuoktiniai bus informuojami ir tais atvejais, kai bažnyčios nustatyta tvarka sudaryta santuoka nebus įtraukiama į apskaitą dėl pranešime esančių esminių klaidų, taip pat, kai bažnyčioje sudaryta santuoka neatitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse įtvirtintų santuokos sudarymo sąlygų. Pranešime bus pateikiama ir informacija apie tai, kur ir kokio dydžio valstybės rinkliavą turi sumokėti sutuoktiniai atsiimdami santuokos liudijimą, jei jiems jo reikia*.

Minėti pakeitimai taip pat padės užkirsti kelią ir pasitaikantiems piktnaudžiavimo atvejams, kuomet nepranešti apie bažnyčioje sudarytą santuoką yra naudinga, pavyzdžiui, tuomet, kai asmenys nenori prarasti našlio pensijos. Neinformuoti CMS gali sumanyti ir nesąžiningi sutuoktiniai, kurie nori tik pasinaudoti kito sutuoktinio pinigais. Jie pasako šiam, kad apie bažnyčioje sudarytą santuoką pranešė CMS, tačiau iš tiesų to nepadaro. Taigi, tokia santuoka nesukelia teisinių pasekmių. Tuo metu nesąžiningas sutuoktinis už tariamo sutuoktinio pinigus įsigyja neva bendrą turtą, kurį įregistruoja tik savo vardu ir jis tampa tik jo nuosavybe.

* Vyriausybė jau anksčiau teisingumo ministro siūlymu yra pavedusi valstybės institucijoms apskritai nebereikalauti iš asmenų pateikti popierinį santuokos liudijimą tvarkant jiems reikalus, kadangi visą informaciją apie asmens statusą jos gali matyti Gyventojų registre. Ateityje galutinai atsisakius tokio reikalavimo, santuokos liudijimas galėtų būti išduodamas tuomet, jei sutuoktiniai to pageidautų ar jiems jo prireiktų tvarkant reikalus užsienyje ir pan. 

kriminalai.com

šaltinis: TM info.

Posted Under
Be kategorijos