Lietuvos valstybinio audito ekspertai vertins Lenkijos aukščiausiosios audito institucijos veiklą

Lenkijos aukščiausiosios audito institucijos rūmai VaršuvojeValstybės kontrolės atstovai, kartu su kolegomis iš Danijos, Austrijos ir Olandijos, yra pakviesti atlikti Lenkijos aukščiausiosios audito institucijos veiklos ekspertinį vertinimą. Sausio 18-20 dienomis Varšuvoje vyko pirmasis ekspertų darbo grupės, kuriai pirmininkauja Danija, susitikimas. Valstybės kontrolė Lietuvos ekspertu delegavo Audito plėtros departamento direktorių Mindaugą Macijauską.

Pirmajame ekspertų susitikime Lenkijos aukščiausiosios audito institucijos atstovai pristatė savo institucijos veiklą, atliktus auditus, taikomas audito metodikas ir praktikas. Taip pat buvo pasirašytas supratimo memorandumas.

Lenkijos aukščiausioji audito institucija tikisi, kad nepriklausomi išorės ekspertai identifikuos  tobulintinas institucijos veiklos sritis, išryškins gerosios praktikos pavyzdžius. Iš ekspertų taip pat laukiama įvertinimo, ar Lenkijos aukščiausioji audito institucija savo veikloje profesionaliai taiko tarptautinius standartus ir perima gerąją kitų šalių kolegų patirtį.

Ekspertinio vertinimo metu bus analizuojama, kaip Lenkijos aukščiausioji audito institucija atlieka auditų atrankas, planuoja ir vykdo auditus, rengia ataskaitas, kaip vykdo audito rekomendacijų įgyvendinamo stebėseną.

Lenkijos aukščiausiosios audito institucijos veiklos ekspertinis vertinimas tarptautiniu lygiu atliekamas trečią kartą.

kriminalai.com

šaltinis: VK info.