Konkurencijos tarnybos atliekamiems patikrinimams – ir policijos paspirtis

© infopol.lt

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Konkurencijos tarnyba pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Dvišalė sutartis sudaryta siekiant užtikrinti efektyvų ir operatyvų Konkurencijos tarybos atliekamų įmonių patikrinimų vykdymą tais atvejais, kai tam bus reikalinga ir policijos pareigūnų pagalba. Konkurencijos taryba dėkinga Policijos departamentui už norą bendradarbiauti, kad tyrimai būtų atliekami efektyviau.

Įmonių patikrinimai yra neatskiriama Konkurencijos įstatymo įgyvendinimo dalis ir yra itin svarbi renkant įrodymus vykdomiems tyrimams dėl įtariamų veiksmingos konkurencijos ribojimų.

Tam tikrais atvejais policijos pagalba gali būti reikalinga siekiant užtikrinti viešąją tvarką organizuojamų patikrinimų metu, o bendradarbiavimo sutartis sudaro sąlygas pagalbos sulaukti operatyviai.

kriminalai.com

šaltinis: PD info.

Posted Under
Be kategorijos