Europos Komisija svarsto gyvūnų, vežamų į Turkiją, gerovės klausimus

Šių metų kovo 12 d. Briuselyje vyko Europos Komisijos organizuotas pasitarimas dėl į Turkiją eksportuojamų iš Europos Sąjungos (ES) gyvūnų gerovės. Pasitarime dalyvavo nevyriausybinių organizacijų, ES gyvūnų vežėjų, ES valstybių narių atsakingi specialistai.

Europos Komisijos (EK) atstovai pabrėžė, kad galvijų eksportas į Turkiją per praėjusius metus padidėjo 4 kartus. 2011 m. iš ES į Turkiją eksportuota daugiau nei 1 mln. galvijų (daugiausia – iš Vengrijos) bei avių (daugiausia iš Bulgarijos). EK atstovai atkreipė dėmesį, kad didelė dalis gyvūnų į Turkiją vežami autotransportu, kartais labai ilgais atstumais (pvz. iš Lietuvos, Latvijos, Estijos), todėl labai svarbu užtikrinti jų gerovę transportavimo metu. Pasitaiko atvejų, kai reikia keisti suplanuotus maršrutus, dėl ko kelionių trukmė ženkliai viršijama. Pagrindinės problemos, pasitaikančios pervežant gyvūnus – blogai įrengta ventiliacija transporto priemonėse, vežama per daug gyvūnų, trūksta vandens, pašarų, transportuojami netinkami gyvūnai.

Pasitarime pažymėta, kad Turkijoje galioja griežti teisės aktų reikalavimai importuojamiems gyvūnams, todėl atsiradus neatitikimams (pvz. ausų įsagai neatitinka nurodytų dokumentuose), neplanuoti sustojimai pasienyje trunka keletą dienų ar savaičių. Gyvūnų transportavimas gali neplanuotai užtrukti, jei vežėjai neišgali sumokėti įvažiavimo į šalį mokesčių. Turkijos pasienyje nėra tinkamo dydžio patalpų gyvūnų iškrovimui, pasienio postuose neišvystyta infrastruktūra, leidžianti priimti didelį gyvūnų kiekį.

EK atstovai pateikė informaciją, kad Turkijos kompetentingos institucijos 2011 m. gruodžio pabaigoje priėmė teisės aktus dėl gyvūnų gerovės reikalavimų transportavimo metu (kurie iš esmės atitinka ES Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2005 Dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas), kurie įsigalios nuo 2013 m.

Nevyriausybinių organizacijų atstovai, dirbantys gyvūnų gerovės srityje, savo pasisakymuose pabrėžė verslo subjektų, nevyriausybinių organizacijų ir kitų atsakingų institucijų bendradarbiavimo svarbą. Pasak pranešėjų, Turkijoje vasarą oro temperatūra siekia + 40° C ir daugiau, todėl labai svarbu transporto priemonių neperkrauti gyvūnais. Turkijos atsakingiems darbuotojams patarta gerinti infrastruktūrą pasienyje bei užtikrinti tinkamą vandens tiekimą gyvūnams girdyti.

ES gyvūnų vežėjų asociacijų atstovai pažymėjo, kad dažnai gyvūnų gerovės reikalavimų pažeidimai atsiranda dėl Turkijos kompetentingų institucijų vėlavimo pateikti atitinkamą informaciją (pvz. apie naujus teisės aktų reikalavimus). Atkreiptas dėmesys, kad ir ES valstybėse galioja skirtingi leidimų vežti gyvūnus išdavimo reikalavimai.

Europos Komisijos atstovai pažymėjo, kad norint tinkamai įgyvendinti gyvūnų gerovės reikalavimus, reikia ilgalaikių ES kompetentingų institucijų sprendimų bei tam tikrų investicijų iš verslo subjektų. Nuspręsta, kad į Turkiją eksportuojamų gyvūnų gerovės klausimai vėl bus svarstomi šių metų gegužės mėnesį Paryžiuje susitikime su Turkijos kompetentingų institucijų atstovais.

kriminalai.com

šaltinis: VMVT info.

Posted Under
Be kategorijos