Klausimas dėl N. Venckienės prašymo originalo pateikimo negalėjo būti skundžiamas apeliacine tvarka

Lietuvos apeliacinis teismas nenagrinės teisėjos N. Venckienės skundo dėl Panevėžio apygardos teismo (PAT) 2012 m. sausio 25 d. nutarties, nes skundžiama nutartis nėra apeliacinio apskundimo objektas.

Skundžiamoje nutartyje iki vasario 6 d. buvo reikalaujama pašalinti N. Venckienės pareiškimo dėl Kėdainių teismo nušalinimo trūkumus.

Lietuvos apeliacinio teismo nuomone, kadangi bylos Lietuvos teismuose yra nagrinėjamos instancine sistema, PAT, kuriam buvo perduotas nagrinėti N. Venckienės prašymas nušalinti visą Kėdainių teismą, veikė kaip aukštesnės instancijos teismas, kurio sprendimai apeliacine tvarka neskundžiami ir įsiteisėja nuo priėmimo momento. Vadinasi, PAT 2012 m. sausio 25 d nutartis nėra apeliacinio apskundimo objektas.

Primename, kad N. Venckienė sausio 20 d. Kėdainių rajono apylinkės teismui, nagrinėjančiam antstolės prašymą išduoti leidimą paimti vaiką iš globėjos prievarta, faksu pateikė pareiškimą, kuriuo reiškia nušalinimą visiems šio teismo teisėjams. Šis nušalinimo pareiškimas buvo persiųstas nagrinėti Panevėžio apygardos teismui, kuris skundžiama sausio 25 d. nutartimi nustatė terminą iki vasario 6 d. pašalinti trūkumams – pateikti dokumento originalą. Nutartį apskundė teisėja N. Venckienė, kuri teigia, kad pareiškimą dėl nušalinimo pateikė faksu ir paštu, t.y. tinkamai. Todėl, jos nuomone, reikalavimas pašalinti trūkumus yra nepagrįstas. Ji prašo klausimą dėl nušalinimo perduoti nagrinėti iš naujo.

kriminalai.com

šaltinis: LAT info.

Posted Under
Be kategorijos