Kauno miesto savivaldybės tarnautojai bus teisiami už korupciją organizuojant ir vykdant viešuosius pirkimus

2012 m. vasario 27 d. Kauno apygardos prokuratūra Kauno miesto apylinkės teismui perdavė Specialiųjų tyrimų tarnybos Kauno valdybos pareigūnų tirtą baudžiamąją bylą, kurioje piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (BK) 228 straipsnio 2 dalis) ir dokumentų klastojimu (BK 300 str. 3 d.) kaltinami valstybės tarnautojai: A. V., Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Energetikos skyriaus vedėjas, ir P. U, Energetikos skyriaus vyriausiasis specialistas, ėjęs Energetikos skyriaus viešųjų pirkimų komisijos pirmininko pareigas.

Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad A. V., eidamas Energetikos skyriaus vedėjo pareigas, žinojo apie visus Energetikos skyriuje planuojamus atlikti viešuosius pirkimus ir privačiam juridiniam asmeniui dar iki viešojo pirkimo Kauno Kalniečių parko apšvietimui atnaujinti pradžios suteikė informacijos apie šį planuojamą atlikti pirkimą, padėjo be konkurencijos jį laimėti, viešajam pirkimui dar nesibaigus padėjo pasirengti darbams. Taip pat A. V., veikdamas kartu su P. U., suklastojo šio viešojo pirkimo dokumentus.

Taip pat tiriant buvo nustatyti dar keli analogiški atvejai, kai A. V., piktnaudžiaudamas tarnybine padėtimi, sudarė sąlygas privatiems juridiniams asmenims be konkurencijos laimėti viešuosius pirkimus: trijų Kauno miesto gatvių apšvietimui įrengti ir vieno Kauno miesto lopšelio-darželio šilumos punktui renovuoti.

Be to, nustatyta, kad A. V. apie penkerius metus nuolat teikdavo informaciją vienam privačiam juridiniam asmeniui apie Kauno miesto savivaldybės administracijos rengiamą atvirą konkursą šiuolaikinei Kauno miesto eismo valdymo sistemai įdiegti, kurios vertė apie 71 milijonas litų, neteisėtai sudarydamas sąlygas šiam juridiniam asmeniui pasirengti būsimam konkursui.

kriminalai.com

šaltinis: STT info.

Posted Under
Be kategorijos