Jungtinės Tautos priėmė rezoliuciją dėl aukščiausiųjų audito institucijų nepriklausomumo

JTO„Aukščiausiosios audito institucijos gali objektyviai ir veiksmingai vykdyti savo uždavinius tik tada, kai yra nepriklausomos nuo audituojamo subjekto ir apsaugotos nuo išorės poveikio“, – gruodžio pabaigoje priimtoje rezoliucijoje pripažino Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja.

Valstybės kontrolierės Giedrės Švedienės teigimu, ši rezoliucija įprasmino ilgą laiką puoselėtas bendras įvairių šalių aukščiausiųjų audito institucijų pastangas stiprinant savo nepriklausomybę ir siekiant Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) Limos ir Meksiko deklaracijų visuotino pripažinimo.

Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija šalys narės pripažino, koks svarbus bendradarbiavimas su aukščiausiąja audito institucija, skatinant viešojo sektoriaus veiklos rezultatyvumą, atskaitingumą, skaidrumą bei tarptautinio bendradarbiavimo būtinybę visose srityse, įskaitant ir gebėjimų ugdymą. „Ypač džiaugiuosi, kad pasaulyje suvokiama, kaip svarbu aukščiausiosioms audito institucijoms būti nepriklausomoms įgyvendinant savo uždavinius“, – pabrėžė G. Švedienė.

kriminalai.com

šaltinis: VK info.