Įsigaliojo nauja prokurorų atrankos, tarnybos vertinimo ir rotacijos tvarka žada būti objektyvesnė

prokurorasNuo šių metų sausio 1 dienos įsigaliojus Prokuratūros įstatymo pataisoms, visose generalinio prokuroro sudaromose komisijose – pretendentų egzaminų, prokurorų atrankos, vyriausiųjų prokurorų atrankos, prokurorų atestacijos ir prokurorų etikos – dalyvaus ne tik pačios prokuratūros, bet ir Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo Pirmininko ir Ministro Pirmininko deleguoti asmenys.

„Nuo šiol trys iš septynių prokuratūroje veikiančių komisijų nariai – ne prokuratūros deleguoti asmenys, o visuomenės atstovai. Tikimės, kad jų dalyvavimas prokurorų atrankos, skyrimo į aukštesnes pareigas, vertinimo, egzaminų ir tinkamumo eiti pareigas procedūrose padės užtikrinti nešališką komisijų veiklą ir priimti objektyvesnius sprendimus“, – sako generalinis prokuroras D. Valys.

Iš esmės atnaujinti generalinio prokuroro sudaromų komisijų nuostatai reiškia, kad patobulinta visų prokuratūroje veikiančių komisijų veikla, nustatyti nauji darbo principai ir metodai. Tobulinant prokurorų atrankos, karjeros, tarnybos vertinimo, atsakomybės bei rotacijos mechanizmus siekiama dar efektyviau įgyvendinti prokuratūros funkcijas ir skatinti visuomenės pasitikėjimą prokuratūra.

Nauja Pretendentų į prokurorus egzaminų laikymo sistema – tvirtas žingsnis „teisėjų ir prokurorų tilto“ link, nes ji artimesnė Pretendentų į teisėjus egzaminų sistemai. Egzaminų programoje – nauji konstitucinės, baudžiamosios, baudžiamojo proceso, civilinės, civilinio proceso, darbo, administracinės teisės ir administracinio proceso klausimai. Pretendentų į prokurorus egzaminą sudarys 2 dalys – testas ir uždavinių sprendimas, tik išlaikiusiems testą bus leidžiama spręsti uždavinius.

Prokurorų atrankos komisija dirbs kokybiškai nauja tvarka, kai kandidatai į visas pareigas prokuratūroje, tarp jų – į visas vadovaujančias pareigas, bus priimami tik iš anksto paviešinto konkurso būdu, kuriame bus svarstomos visų į Pretendentų ir prokuroro karjeros siekiančių asmenų registrą įsirašiusių asmenų kandidatūros. Be to, sudarytos realios galimybės pretenduoti ne tik prokurorams, bet ir kitiems įstatymo reikalavimus atitinkantiems pretendentams, pavyzdžiui, teisėjams ir mokslininkams, tokiu būdu skatinamas judėjimas tarp šių profesijų, mažinamas prokuratūros ir kitų teisėsaugos institucijų sistemų uždarumas.

Darbą pradeda ir nauja Vyriausiųjų prokurorų atrankos komisija, kuri leis užtikrinti sklandžią visų lygių vadovaujančias pareigas užimančių pareigūnų rotaciją kas penkerius metus. Į pareigų, į kurias asmenys skiriami penkerių metų laikotarpiui, sąrašą bus įtraukiami teritorinių prokuratūrų skyrių vyriausieji prokurorai ir jų pavaduotojai, taip pat Generalinės prokuratūros padalinių ir teritorinių prokuratūrų vyriausiųjų prokurorų pavaduotojai. Taip pat įsigaliojo ribojimas tas pačias pareigas eiti daugiau nei dešimt metų iš eilės ne tik teritorinių prokuratūrų, bet ir Generalinės prokuratūros padalinių vadovams bei visų šių pareigūnų pavaduotojams.

Patvirtinus naujus Prokurorų atestacijos komisijos nuostatus nustatyti išsamesni, objektyvesni ir griežtesni prokuroro procesinės ir neprocesinės veiklos vertinimo kriterijai, numatomi nauji periodinių ir neeilinių tarnybos vertinimų pagrindai. Aiškiai apibrėžti ir griežtesni prokurorų veiklos vertinimo kriterijai padės įvertinti konkretaus prokuroro veiklą per pastaruosius penkerius tarnybos metus ir nustatyti jo kvalifikaciją.

Iš esmės reformuojamas prokurorų tarnybinės atsakomybės institutas. Visi prokurorų nusižengimai – tiek šiurkštūs įstatymų pažeidimai ar prokuroro vardą žeminantys poelgiai, tiek ir mažiau pavojingi prasižengimai bei kiti neetiški, prokurorui nederami veiksmai – bus tiriami Prokurorų etikos komisijos, o tarnybiniai patikrinimai taps tik priemone šios komisijos darbui reikalingai medžiagai surinkti. Komisijos posėdžius ketinama organizuoti viešai.

kriminalai.com

šaltinis: Generalinės prokuratūros info.