Europos Komisijos pasiūlymas dėl visapusiško asmens duomenų apsaugos teisinio reguliavimo pakeitimo

duomenų apsauga2012 m. sausio 25 d. Europos Komisija paskelbė pasiūlymą dėl visapusiško 1995 metais Europos Sąjungoje nustatyto asmens duomenų apsaugos reguliavimo pakeitimo. Siūloma geriau užtikrinti asmens teisę į privatumą elektroninėje erdvėje ir paskatinti skaitmeninės Europos ekonomikos plėtrą.

Technologijų pažanga ir globalizacija iš esmės pakeitė duomenų rinkimo ir teisės į informaciją sampratą.
1995 metais išleistą Europos Tarybos ir Parlamento 46-tąją direktyvą 27 šalys narės yra skirtingai įgyvendinusios nacionalinėje teisėje ir todėl jos taikymas visose šalyse yra skirtingas. Vieningas teisinis reguliavimas panaikins šiuos skirtumus ir mažins administracinę naštą, todėl Europos duomenų valdytojai galės sutaupyti apie 2,3 milijardų EUR per metus. Ši iniciatyva padės vartotojams patogiau naudotis informacinės visuomenės paslaugomis, o tai skatins šių paslaugų ir inovacijų Europoje augimą.

kriminalai.com

šaltinis: EK info.