Elektros impulsinis prietaisas TASER

TaserPolicijos sistemoje nuo 2005 metų pradėti naudoti elektros impulsiniai prietaisai Taser. Tai policijos specialioji priemonė, kurios naudojimo pagrindus ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos policijos veiklos įstatymas ir kiti teisės aktai. Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariatas prietaisąTaser pradėjo naudoti 2011 m. pradžioje. Prietaisas Taser gali būti naudojamas agresyviems, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų, nestabilios psichikos, neprognozuojamiems pavojingai besielgiantiems ir kitiems policijos pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdantiems, pavojų sau, policijos pareigūnams ar tretiesiems asmenims keliantiems pažeidėjams sutramdyti ir sulaikyti, apsiginti ar kitus apginti nuo agresyvių gyvūnų. Asmuo, prieš kurį naudojamas prietaisas Taser, įvertinus situaciją, privalomai perspėjamas apie prietaiso Taser naudojimą. Prietaisai Taser policijos veikloje gali būti naudojami tiesiogiai priglaudžiant prie žmogaus kūno kaip įprastą elektros šoką be užtaiso arba per atstumą su iššaunamais kontaktais. Naudojant prietaisą Taser tarnyboje vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Policijos veiklos įstatyme nustatytomis psichinės ir fizinės prievartos panaudojimo sąlygomis ir pagrindais, bei kitais teisės aktais.

Nors Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šilalės rajono policijos komisariato pareigūnai tarnyboje prietaisą Taser naudoja tik metus laiko ir tik esant, jau minėtiems pagrindams, tačiau šią priemonę teko pareigūnams panaudoti du kartus. Abiem atvejais prietaisas Taser buvo panaudotas kai pareigūnams atvykus į iškvietimą, agresyviai nusiteikę asmenys neklausė teisėtų policijos reikalavimų bei nurodymų nusiraminti ir nutraukti savo neteisėtus veiksmus, sulaikomi kaip teisės pažeidimą ir nusikalstamą veiką padarę asmenys aktyviais veiksmais priešinosi policijos pareigūnams, nereagavo į perspėjimus, kad prieš juos bus panaudotas elektros impulsinis prietaisas Taser, toliau tęsė savo neteisėtus veiksmus. Abiem atvejais policijos pareigūnais prietaisą Taser panaudojo tik kraštutiniu atveju ir pasiekė savo tikslų, asmenys buvo sulaikyti ir patraukti atsakomybės ne tik už anksčiau padarytą teisės pažeidimą ir nusikalstamą` veiką, bet ir už pasipriešinimą policijos pareigūnams.

Policija primena ir perspėja, kad ir toliau nesitaikstys su teisės pažeidėjais ar nusikalstamas veikas padariusiais asmenims, kurie sulaikomi priešinsis policijos pareigūnams, neklausys teisėtų nurodymų ir reikalavimų nutraukti savo neteisėtus veiksmus, neklausys perspėjimų dėl prietaiso Taser panaudojimo. Taip pat policija principingai reaguos, kad tokie asmenys dėl pasipriešinimo ir teisėtų reikalavimų nevykdymo po prietaiso panaudojimo dar būtų patraukti atsakomybės už pasipriešinimą policijos pareigūnams. Prietaisas Taser yra pakankamai efektyvi policijos sistemoje naudojama priemonė, kuri nesukelia tokių pasekmių kaip šaunamojo ginklo panaudojimas, jį galima naudoti per atstumą ir padaroma žala sveikatai yra tik minimali, o kai kuriais atvejais ir iš viso nepadaroma.

kriminalai.com

šaltinis: Tauragės apskr. VPK Šilalės r. PK info.