E-policija – policijos elektroninių paslaugų sistema

epolicija2011 m. lapkričio 1-ąją, įgyvendinus projektą „Viešosios policijos paslaugos „Pranešimų policijai teikimas“ perkėlimas į elektroninę erdvę“, pradėjo veikti policijos elektroninių paslaugų sistemos portalas www.epolicija.lt, kuriame galima teikti pranešimus policijai.

Per du mėnesius, tai yra, iki gruodžio 29 d., portale lankytasi ir elektronine paslauga naudotasi 11687 kartų, užregistruota 8595 unikalūs asmenys. Per tą patį laikotarpį portalas peržiūrėtas iš viso beveik keturiasdešimt aštuonis tūkstančius kartų. Projekto vykdytojai pastebi, jog lankytojai intensyviau pranešimus teikia kiekvienos savaitės pradžioje, o prieš savaitgalius apsilankymų portale skaičius sumažėja.

Portalas pasiekiamas dažniausiai (beveik 55 proc. atvejų) per nukreipiančias svetaines, tai yra, per nuorodas, esančias kitose interneto svetainėse. Tiesiogiai portale apsilanko trečdalis vartotojų, o likusieji (beveik 15 proc.) – naudodamiesi paieškos sistemų rezultatais, įvesdami raktinius žodžius.

Per du mėnesius elektroniniu būdu ar trumposiomis žinutėmis pateikti 1102 pranešimai, iš kurių 572 – identifikuoti (kai pranešimą teikiantis asmuo nurodo savo asmens duomenis), likę 530 – anoniminiai. Policijos departamento prie VRM Policijos informacijos valdybos Projektavimo ir plėtros skyriaus viršininkas Tomas Stankevičius džiaugiasi, kad identifikuoti pranešimai šiek tiek lenkia anoniminius ir primena, jog nurodyti savo kontaktinius duomenis ir patvirtinti tapatybę – naudinga. „Autorizuotus pranešimus teikiantieji gali išnaudoti daugiau sistemos galimybių – jie gali sekti savo pranešimų būsenas ir jų pasikeitimus, gauti informaciją apie jų pranešimų būsenas savo pasirinktais būdais, jų pranešimus, prireikus, galima tikslinti“, – sistemos privalumus autorizuotiems vartotojams vardina T. Stankevičius.

Daugiausia pranešimų – net 953 – pateikta tiesiogiai užpildžius formą portale. Mažiau pranešimų pateikta elektroniniu paštu bei telefonu (trumposiomis žinutėmis (SMS) ar daugiaformačiais pranešimais (MMS)). Pagal statistinius duomenis, portale pranešimus du pastaruosius mėnesius teikė gyventojai, kurių amžius nuo 16 iki 65 arba daugiau metų, trumposiomis žinutėmis telefonu – žmonės, priklausantys amžiaus grupei nuo 25 iki 44 metų, elektroniniu paštu – 35-44 metų.

Įdomu tai, jog naujuoju portalu domisi ir pranešimus policijai elektroniniu būdu teikia ir užsienio valstybėse esantys Lietuvos piliečiai. Nemažai apsilankymų per du mėnesius sulaukta iš Didžiosios Britanijos (224 apsilankymai), Norvegijos (45 apsilankymai), Vokietijos (36 apsilankymai), Danijos, Latvijos ir Airijos (po 26 apsilankymus), Jungtinių Amerikos Valstijų (25 apsilankymai), Švedijos (23 apsilankymai). Taip pat užfiksuota apsilankymų iš tolimesnių ar egzotiškesnių šalių, kaip kad Meksika, Uzbekistanas, Turkija, Islandija, Kanada ir kitos.

Projekto vykdytojai teigia, jog portalas dar bus tobulinamas bei papildomas naujomis elektroninėmis paslaugomis. Artimiausiais metais į elektroninę erdvę bus perkeltos policijos paslaugos, susijusios su licencijų bei leidimų išdavimu ginklams, civilinėms pirotechnikos priemonėms ir apsaugos darbuotojams.

Taip pat laukiama ir gyventojų, portalo lankytojų atsiliepimų bei pasiūlymų specialioje formoje „Atsiliepimai“, esančioje portalo www.epolicija.lt viršutiniame meniu, kurie padėtų portalą padaryti dar patogesnį.

Primenama, jog teikti pranešimą policijai elektroniniu būdu galima užpildant specialią formą interneto svetainėje www.epolicija.lt, siunčiant laišką elektroniniu paštu epolicija@policija.lt, arba siunčiant trumpąją žinutę (SMS) ar daugiaformatį pranešimą (MMS) telefonu 8 614 34567.

Atkreipkite dėmesį, jog naujasis portalas ir telefono numeris 8 614 34567 yra skirti ne skubiajai pagalbai gauti.

Projektas „Viešosios policijos paslaugos „Pranešimų policijai teikimas“ perkėlimas į elektroninę erdvę“ yra finansuojamas Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-01 „Elektroninės valdžios paslaugos“. Projekto įgyvendinimui skirta daugiau nei 6 mln. litų. Projektas pradėtas įgyvendinti 2009 m. gegužės mėnesį.

kriminalali.com

šaltinis: VRM info.