Dėl šilumos kainų prokurorai įžvelgia atsakingų institucijų neveiklumą

Generalinės prokuratūros prokurorai, išnagrinėję Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareiškimą dėl „Vilniaus energijos“, konstatavo, kad Vilniaus miesto šilumos ūkyje nustačius galimus teisės aktų pažeidimus, nei Valstybinės energetikos inspekcija, nei Vilniaus miesto savivaldybė nesiėmė šioms įstaigoms valstybės suteiktų pareigų ir prievolių spręsti susidariusią situaciją.

Prokurorai įpareigojo šias atsakingas institucijas imtis  visų galimų veiksmų pažeidimams šilumos ūkyje pašalinti, taip pat pareikalavo atlikti tarnybinius patikrinimus dėl galimai aplaidžiai dirbusių  pareigūnų ir spręsti dėl galimybės patraukti  juos drausminėn arba tarnybinėn atsakomybėn.

Valstybinės energetikos inspekcija, vykdydama valstybinę energetikos kontrolę visoje šalies teritorijoje, gali pateikti privalomus nurodymus fiziniams ir juridiniams asmenims dėl energijos išteklių ar energijos perdavimo, paskirstymo, laikymo, tiekimo, vartojimo, energetikos objektų ir įrenginių įrengimo, eksploatavimo bei tinklų teisės aktų pažeidimo. Taip pat pagal kompetenciją gali surašyti pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas, turėti ir kitų įstatymais suteiktų teisių ir pareigų, pavyzdžiui, teisę ginti viešąjį interesą.

Prokurorų, Valstybinės energetikos inspekcijos pareiškimą vertinusių viešojo intereso gynimo aspektu, nuomone, Valstybinės energetikos inspekcija atlikto patikrinimo metu nustačiusi galimus teisės aktų pažeidimus, nepasinaudojo jai suteiktomis teisėmis ir nevykdė pareigų, o savo išvadą pateikė prokurorui, todėl konstatuojama, kad Valstybinės energetikos inspekcijos viršininkas nevykdė tiesiogiai jo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų. Be to, inspekcijos vadovas netaikė administracinės atsakomybės UAB „Vilniaus energijai“, perdavusiai šilumos punktus neatestuotiems šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams.

Valstybinės energetikos inspekcija patikrinimo metu taip pat nustatė, jog Vilniaus miesto savivaldybės paskirti administratoriai arba daugiabučių namų bendrijos namų administratoriai pasirašė ir patvirtino, jog perduodami techniškai tvarkingi ir trūkumų neturintys šilumos punktai anksčiau nei šie šilumos punktai buvo realiai perduoti, todėl šie savivaldybės veiksmai vertintini kaip nusišalinimas nuo pavestų funkcijų vykdymo (neveikimas) arba kaip netinkamas pavestų funkcijų vykdymas.

Prokurorai atlikdami įstatymo jiems numatytas funkcijas, priėmė nutarimą pareikalauti iš Lietuvos Respublikos energetikos ministro atlikti Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko Rimgaudo Špoko veiklos tarnybinį patikrinimą ir pasiūlyti patraukti jį drausminėn ar tarnybinėn atsakomybėn. Taip pat pareikalauti iš Vilniaus mieto savivaldybės administracijos direktoriaus atlikti valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens (atsakingo už paskirtų administratorių veiklos kontrolę) tarnybinį patikrinimą ir pasiūlyti patraukti jį (juos) drausminėn ar tarnybinėn atsakomybėn. Šis prokuroro nutarimas gali būti skundžiamas Generalinės prokuratūros Civilinių bylų skyriaus vyriausiajai prokurorei.

Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos pareiškimą nagrinėję prokurorai konstatavo, kad pareiškime nurodytos aplinkybės nesudaro pakankamo pagrindo ikiteisminiam tyrimui pradėti. Prokuroro nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą gali būti skundžiamas ikiteisminio tyrimo teisėjui per 7 dienas nuo nutarimo nuorašo gavimo dienos.

kriminalai.com

šaltinis: Generalinės prokuratūros info.

Posted Under
Be kategorijos