„Vokeliais“ su kepėjomis atsiskaityta ir už nelegalų darbą, ir už viršvalandžius

Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – AVMI) informuoja, kad tikrinant VMI pasitikėjimo telefonu 1882 gautą informaciją apie „vokelius“, mokamus duoną ir pyragus kepančioje bei jais prekiaujančioje įmonėje, nustatyta, kad Ignalinos rajone įsikūrusios įmonės darbuotojams išmokėta per 14 tūkst. litų buhalterinėje apskaitoje neapskaityto darbo užmokesčio.

Operatyvaus patikrinimo metu buvo tikrinama įmonės buhalterinė apskaita nuo 2007-ųjų pradžios iki 2011-ųjų pabaigos. Surinkti duomenys parodė, kad darbdavys šiuo laikotarpiu savo darbuotojams dalį atlyginimo „vokeliuose“ išmokėdavo nuolat.

Patikrinimo metu paaiškėjo, kad „vokeliai“ buvo mokami nedidelėmis sumomis, nuo 30 iki 100 litų, tačiau ilgą laiką. Su darbuotojomis buvo atsiskaitoma tiek už legalų, tiek už nelegalų darbą, arba už darbą atliekamą ne darbo valandomis.

„Pavyzdžiui, mokesčių specialistai nustatė, kad viena darbuotoja šioje kepykloje kelias savaites dirbusi nelegaliai ir tuo laikotarpiu jai kasdien buvo mokama po keliasdešimt litų nepaskaityto darbo užmokesčio. Iš viso išmokėta 750 Lt. Kitai darbuotojai daugiau kaip trejus metus kas mėnesį po 50 litų direktorė išmokėdavusi už ne darbo valandomis atliktą darbą. Dar trims legaliai dirbusioms moterims išmokėti beveik 8 tūkst. litų, neapskaitytų buhalterinėje apskaitoje. „Vokelius“ darbuotojos dažniausiai gaudavusios direktorės kabinete. Tai parodo, kaip sistemingai pažeisdamas įstatymus kepyklos savininkas vykdė savo verslą bei bandė įgyti konkurencinio pranašumo prieš sąžiningai dirbančius verslininkus.“, – sako Panevėžio ir Utenos apskričių verslininkus kontroliuojančio Panevėžio AVMI Kontrolės departamento direktorė Rasita Žilinskienė.

Informacija apie minėtoje įmonėje mokamus „vokelius“ buvo gauta VMI pasitikėjimo telefonu 1882. Iš viso per 2011 metus Panevėžio AVMI sulaukė 429 pranešimų apie įvairius mokesčių įstatymų pažeidimus, iš jų – 27 apie atlyginimų mokėjimą „vokeliuose“. Per pirmuosius du šių metų mėnesius jau gauti 32 pranešimai, iš kurių 5 – apie neapskaitytą darbo užmokestį.

Surinkti duomenys apie buhalterinės apskaitos įstatymo pažeidimus Ignalinos rajono įmonėje perduoti Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybai.

Mokesčių inspekcija primena ir ragina gyventojus, turinčius informacijos apie „vokelius“, įmonėse neapskaitomas pajamas arba kitus mokestinius pažeidimus, pranešti VMI pasitikėjimo telefonu 1882, užpildyti anketą www.vmi.lt ar apsilankyti savo teritorijos AVMI.

kriminalai.com

šaltinis: VMI info.