VAAT paliko galioti paskirtą administracinę nuobaudą Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriui

savivaldybės administracijos direktorius2012 m. sausio 16 d. Vilniaus apygardos administracinisteismas išnagrinėjo Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Boleslovo Daškevičiaus skundą dėl Valstybinės kalbos inspekcijos jam paskirtos nuobaudos. Teismas skundą patenkino iš dalies, t. y. nutarė 1200 Lt baudą pakeisti į 1000 Lt baudą.

Primename, kad 2010 m. vasario 19 d. Inspekcija raštu kreipėsi į Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorių ir paprašė atsakyti, kokiomis kalbomis pateikiami gatvių pavadinimai Dieveniškių miestelyje.

2010 m. vasario 23 d. direktorius pranešė, kad gatvių pavadinimai Dieveniškėse pateikiami lietuvių ir lenkų kalbomis.

2010 m. vasario 25 d. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriui B. Daškevičiui Inspekcija surašė nurodymą iki 2010 m. balandžio 1 d. užtikrinti, kad Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje esančių vietovių gatvių pavadinimų lentelėse būtų vartojami teisiškai pagrįsti pavadinimai.

2010 m. kovo 31 d. direktorius raštu Inspekcijai pranešė, kad lentelės kabo ant privačių namų, kad gyventojai nesutiko nuimti lentelių ir kad nuiminėti lenteles nuo privačių gyventojų namų nėra savivaldybės administracijos direktoriaus kompetencija.

2010 m. balandžio 22 d. Inspekcija patikrino Šalčininkų rajono Dieveniškių miestelio gatvių pavadinimų lenteles. Nustatyta, kad jose vartojamos lietuvių ir lenkų kalbos. Dėl to Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriui surašytas administracinio teisės pažeidimo protokolas.

2010 m. gegužės 3 d. išnagrinėta administracinio teisės pažeidimo byla ir pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 912 str. 2 dalį B. Daškevičius pakartotinai buvo nubaustas 1200 Lt bauda.

2010 m. birželio17 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas nagrinėjo B. Daškevičiaus apeliacinį skundą dėl Inspekcijos paskirtos nuobaudos. Skundas nepatenkintas.

2010 m. gegužės 3 d. išnagrinėta byla ir pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 912 str. 2 dalį Šalčininkų r. savivaldybės administracijos direktorius B. Daškevičius pakartotinai nubaustas 1200 Lt bauda, nes neįvykdė Inspekcijos nurodymo užtikrinti, kad Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijoje esančių vietovių gatvių pavadinimų lentelėse būtų vartojami teisiškai pagrįsti pavadinimai.

2010 m. liepos 29 d. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija šį Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą apskundė Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

2011 m. lapkričio 4 d. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutarė bylą grąžinti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

2012 m. sausio 16 d. Vilniaus apygardos administracinis teismas išnagrinėjo Boleslovo Daškevičiaus skundą dėl Inspekcijos jam paskirtos nuobaudos. Teismas skundą patenkino iš dalies, t. y. nutarė 1200 Lt baudą pakeisti į 1000 Lt baudą.

kriminalai.com

šaltinis: VKI info.