Svarbi informacija verslininkams – antidempingo muitų už minikompresorius grąžinimas

pinigai litaiAtgaline data pakeista Reglamento (EB) Nr. 261/2008 taikymo sritis, todėl antidempingo muitai, sumokėti už importuotus Kinijos kilmės minikompresorius, gali būti grąžinti.

Reglamentu (EB) Nr. 261/2008¹ importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės stūmokliniams kompresoriams (išskyrus stūmoklinius siurblius), kurių debitas ne didesnis kaip 2 m3 per minutę (TARIC kodai 8414 40 10 10, 8414 80 22 19, 8414 80 22 99, 8414 80 28 11, 8414 80 28 91, 8414 80 51 19 ir 8414 80 51 99), buvo nustatytas galutinis antidempingo muitas (10,6–77,6 %). Šis muitas galiojo 2 metus – nuo 2008 m. kovo 21 d. iki 2010 m. kovo 20 d. (imtinai).

2011 m. Europos Komisija atliko tyrimą ir nustatė, kad mini kompresoriai (bako neturintys kompresoriai, galintys veikti naudojant 12 V maitinimo šaltinį) neturėjo būti apmokestinti antidempingo muitu. Todėl Reglamentu (ES) Nr. 1306/2011² atgaline data nuo 2008 m. kovo 21 d. patikslinta antidempingo muito, nustatytų Reglamentu (EB) Nr. 261/2008, taikymo sritis ir nustatyta, kad mini kompresoriams antidempingo muitas netaikomas.

Detalesnę informaciją apie mini kompresorių ir kitų kompresorių pagrindines fizines ir technines charakteristikas bei kitus skirtumus galite rasti čia.

Asmenys, pageidaujantys susigrąžinti taikytus antidempingo muitus importuotiems nuo 2008 m. kovo 21 d. iki 2010 m. kovo 20 d. (imtinai) Kinijos kilmės mini kompresoriams, turėtų pateikti prašymus grąžinti sumokėtus arba atsisakyti išieškoti įtrauktus į apskaitą antidempingo muitus toms teritorinėms muitinėms, kuriose buvo įformintos išleidimo į laisvą apyvartą procedūros. Tokie prašymai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki 2012 m. birželio 14 d.Tuo atveju, kai įformintose importo deklaracijose ir kartu su jomis muitinei pateiktuose dokumentuose prekės aprašymas nėra toks išsamus, kad galima būtų importuotas prekes aiškiai ir vienareikšmiškai laikyti mini kompresoriais, kartu su prašymu turi būti pateikti papildomi dokumentai, įrodantys, kad buvo importuoti mini kompresoriai.

Informacija apie prašymų grąžinti antidempingo muitus pateikimą:

  • Vilniaus teritorinėje muitinėje  tel. (8 5) 235 6350
  • Kauno teritorinėje muitinėje    tel.: (8 37) 304 320, (8 37) 304 312
  • Klaipėdos teritorinėje muitinėje  tel. (8 46) 390 049.

____________________

1. 2008 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės kompresoriams (OL 2008 L 81, p.1 ).

2.  2011 m. gruodžio 12 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1306/2011, kuriuo tikslinama Reglamentu (EB) Nr. 261/2008 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės kompresoriams nustatytų galutinių antidempingo muitų taikymo sritis (OL 2011 L 332, p. 1).

kriminalai.com

šaltinis: LRM info.