STT siūlo tikslinti sąnarių endoprotezavimo tvarką

STT atliko su sąnarių endoprotezavimu ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimu susijusių teisės aktų antikorupcinį vertinimą.

Siūloma tikslinti galiojančią tvarką, nes pacientas, kuriam skirta planinė sąnario endoprotezavimo operacija, įsigijęs endoprotezą savo lėšomis, įgyja teisę nebelaukti bendroje eilėje ir jam operacija atliekama su gydymo įstaiga suderintu artimiausiu laiku.

STT nuomone, tokiu atveju pažeidžiama kitų pacientų teisė į laiku prieinamą sveikatos priežiūrą. Būtina nustatyti, kada (kokia tvarka) atliekamos planinės (valstybė finansuoja sąnario endoprotezą) ir neplaninės (pacientas įsigyja endoprotezą) operacijos. Tai pat reikėtų nustatyti maksimalius sąnario endoprotezavimo operacijos skyrimo terminus ir taip užtikrinti veiksmingesnį šio proceso planavimą Lietuvoje.

Siekiant užtikrinti, kad sveikatos priežiūros įstaigos centralizuotai pirktus protezus ir medicinos priemones naudotų planingai, atsižvelgiant į poreikį, neviršijant tam tikslui numatytų išlaidų, STT nuomone, būtina informaciją apie atliktas sąnarių endoprotezavimo operacijas, panaudotus sąnarių endoprotezus, jų priedus ir papildomas medžiagas kaupti vienoje kompiuterių duomenų bazėje (registre) ir taip užtikrinti veiksmingą ir laiku atliekamą šių priemonių apskaitą.

kriminalai.com

šaltinis: STT info.

Posted Under
Be kategorijos