Sprendimas dėl sklypo sostinės Lvovo gatvėje – neteisėtas

neteisėtasVilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT), išnagrinėjęs administracinę bylą pagal Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro prašymą Vilniaus miesto savivaldybės tarybai dėl sprendimo panaikinimo, patenkino prokuroro prašymą.

Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas apginti viešąjį interesą ir panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006-10-25 sprendimą „Dėl teritorijos tarp Geležinio Vilko, Žalgirio, Kalvarijų gatvių ir Nėries upės raidos programos patikslinimo ir sklypo Lvovo g. 21 A detaliojo plano tvirtinimo“. Prokuratūra mano, kad, rengiant ir tvirtinant teritorijos Lvovo g. 21 A, Vilniuje, detalųjį planą, savivaldybės taryba šiurkščiai pažeidė LR teritorijų planavimo įstatymą bei kitus teisės aktus, teritorijų planavimo dokumentų svarstymo su visuomene procedūras, turėjusias užtikrinti objektyvų visų reikšmingų aplinkybių išnagrinėjimą.

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą, padarė išvadą, kad žemės sklypo, esančio Lvovo g. 21A, Vilniuje, detaliojo plano sprendiniai buvo patvirtinti neteisėtai, pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką, taip pažeidžiant gretimo žemės sklypo bendraturčių, įskaitant Lietuvos Respublikos valstybę, teisėtus interesus. Todėl teismas nusprendė Vilniaus apygardos vyriausiojo prokuroro pareiškimą tenkinti ir panaikino Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 25 d. sprendimą „Dėl teritorijos tarp Geležinio Vilko, Žalgirio, Kalvarijų gatvių ir Nėries upės raidos programos patikslinimo ir sklypo Lvovo g. 21 A detaliojo plano tvirtinimo“.

Šis Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

kriminalai.com

šaltinis: Vilniaus apygardos administracinio teismo info.