Smurtas artimoje aplinkoje

2011 m. gruodžio 15 d. įsigaliojo Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas (toliau – Įstatymas), kurio pagrindinė paskirtis – ginti asmenis nuo smurto artimoje aplinkoje, kuris dėl jo žalos visuomenei priskiriamas prie visuomeninę reikšmę turinčių veikų, greitai reaguoti į iškilusią grėsmę, imtis prevencijos priemonių, taikyti apsaugos priemones ir teikti tinkamą pagalbą. Šiame įstatyme artima aplinka – tai aplinka, kurią sudaro asmenys, siejami arba praeityje sieti santuokiniais, partnerystės, svainystės ar kitais artimais ryšiais, taip pat asmenys, kartu gyvenantys ir tvarkantys bendrą ūkį. Smurtas – veikimu ar neveikimu asmeniui daromas tyčinis fizinis, psichinis, seksualinis, ekonominis ar kitas poveikis, dėl kurio asmuo patiria fizinę, materialinę ar neturtinę žalą.

Naujasis įstatymas gina ne tik moteris, bet ir vyrus, vaikus, nes jie taip pat tampa smurto artimoje aplinkoje aukomis. Gavę pranešimą apie smurtą artimoje aplinkoje, policijos pareigūnai, atvykę į įvykio vietą, privalo nustatyti, kaip smurtas pasireiškė, kada, dėl ko kilo konfliktas, kokie konflikto metu buvo padaryti veiksmai, išsakyti žodžiai, kas gali tai paliudyti, ar yra smurtinių veiksmų padarinių (sumušimai, sulaužyti baldai ar pan.), ar prieš įvykį buvo vartojamas alkoholis, narkotinės ar psichotropinės medžiagos, ar anksčiau yra buvę smurto artimoje aplinkoje atvejų, kada, kaip dažnai jie kartojosi, ar apie tai buvo pranešta policijai, specializuotos pagalbos centrui, vaiko teisių apsaugos tarnybai; ar nepilnametis gyvena aplinkoje, kurioje smurtaujama. Nustatę, kad nepilnametis patyrė smurtą artimoje aplinkoje, buvo jo liudininku, gyvena aplinkoje, kurioje buvo smurtauta arba yra įtariamas smurtavęs asmuo, apie įvykį praneša vaiko teisių apsaugos tarnybai. Jeigu smurtą patyrusiam asmeniui yra būtina medicinos pagalba arba dėl jo fizinės ar psichinės būsenos (asmuo yra girtas, apsvaigęs) be priežiūros lieka nepilnamečiai, negalintys pasirūpinti savimi, kartu gyvenantys asmenys, dėl savo fizinių ar psichinių trūkumų ar savybių negalintys likti be priežiūros, policijos pareigūnai privalo nedelsdami spręsti šių asmenų priežiūros klausimą.

Užfiksavus smurto artimoje aplinkoje faktą, pradedamas ikiteisminis tyrimas, nepriklausomai nuo to, gautas nukentėjusiojo skundas ar ne. Prieš namiškius smurtaujantis šeimos narys gali būti iš karto sulaikomas 48 valandoms. Per šį laikotarpį kreipiamasi į teismą dėl tolesnių apsaugos priemonių skyrimo. Įstatyme numatyti keli įpareigojimai smurtautojui: laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos arba nesiartinti prie asmens, nukentėjusio nuo jo, su juo nebendrauti ir nepalaikyti jokių ryšių. Kai taikomas įpareigojimas laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos, išsikelti privalo smurtautojas. Smurtautojas, jei neįstengia išsinuomoti būsto, gali glaustis pas giminaičius ar draugus. Jeigu neranda pas ką apsistoti, jis gali būti apgyvendintas nakvynės namuose. Smurtautojui prieš iškeldinimą yra suteikiama informacija apie įstaigas ir įmones (kaimo sodybas, kempingus, motelius, poilsio namus, sanatorijas, viešbučius, nakvynės namus ir pan.), teikiančias nakvynės paslaugas.

Artimoje aplinkoje smurtaujantiems asmenims taikoma baudžiamoji atsakomybė. Smurtautojas, padaręs žalą žmogaus sveikatai, turtui, aplinkai, taip pat padaręs neturtinę žalą, privalo ją atlyginti smurtą patyrusiam asmeniui.

Įstatymas taip pat numato, kad asmuo, melagingai pranešęs apie smurtą artimoje aplinkoje ar piktnaudžiavęs smurtą patyrusio asmens teisėmis, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 186 str. ( Žinomai melagingas specialiųjų tarnybų iškvietimas) numato baudą nuo trijų iki šešių šimtų litų arba administracinį areštą iki trisdešimt parų. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – LR BK) 236 str. (Melagingas įskundimas ar pranešimas apie nebūtą nusikaltimą) baudžiama viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Įgyvendinant šio įstatymo nuostatas, nuo 2011 metų gruodžio 15 dienos Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariate dėl smurto artimoje aplinkoje pradėtas 31 ikiteisminis tyrimas, iš jų 13 pagal LR BK 145 str. (Grasinimas nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimas), 16 pagal LR BK 140 str. (Fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas), 2 pagal LR BK 138 str. (Nesunkus sveikatos sutrikdymas). Dažniausi smurto atvejai užfiksuoti tarp sugyventinių – 8. Vyro prieš žmoną smurtavimo – 6 atvejai, sūnaus prieš tėvą ar motiną – 6, tėvo smurtas prieš savo vaiką – 3. Po vieną atvejį užfiksuota brolio smurtas prieš sesę, motinos prieš dukrą, įsūnio prieš patėvį, buvusio sutuoktinio prieš buvusią žmoną. Visais atvejais smurtautojai buvo uždaryti į areštinę. Vien per šių metų sausio mėnesį 5 ikiteisminiai tyrimai perduoti teismui. Už žinomai melagingą policijos iškvietimą dėl smurto artimoje aplinkoje administracinėn atsakomybėn patraukti 5 asmenys.

Įsigaliojus Įstatymui pradėjo savo veiklą Specializuotos pagalbos centrai, kurie teikia specializuotą kompleksinę pagalbą smurtą patyrusiems asmenims. Šių centrų darbuotojai ir savanoriai rūpinasi smurto aukomis, pataria joms, kur gauti psichologinės, socialinės, teisinės, sveikatos priežiūros, švietimo, apgyvendinimo ar kitokios pagalbos, ką daryti toliau. Vilniaus apskrityje specializuotą pagalbą teikia:

  • Vilniaus moterų namai Krizių centras (Vilniaus miestas), tel., faksas (8 5) 261 6380,
  • Asociacija Moterų informacijos centras (Vilniaus raj., Širvintos), tel. (8 5) 262 9003,
  • Šeimos centras ,,Ergo Sum“ (Švenčionys, Šalčininkai), tel. (8 5) 212 0212, mob. tel. 8 699 69 205, VšĮ Moters pagalba moteriai (Elektrėnai, Trakai, Ukmergė), mob. tel. 8 618 400 44,
  • Asociacija Kauno apskrities vyrų krizių centras teikia pagalbą visos šalies vyrams (kai smurto auka vyras), mob. tel. 8 636 816 21.

Smurtas artimoje aplinkoje yra žmogaus teisių ir laisvių pažeidimas, todėl asmenis, patiriančius smurtą ar žinančius, kad šeimose yra smurtaujama, policija ragina būtinai pranešti telefonu 112.

kriminalai.com

šaltinis: Vilniaus aps. VPK Trakų r. PK info.

Posted Under
Be kategorijos