Siūlomos Teritorijų planavimo įstatymo pataisos palieka galimybių piktnaudžiauti

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2, 4, 13, 16, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 181 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIP-3897 (toliau – Projektas) antikorupcinį vertinimą.

STT pareigūnų nuomone, Projekte numatomos ypatingos valstybinės svarbos projektų specialiojo teritorijų planavimo procedūros neužtikrina visuomenės interesų apsaugos ir palieka galimybių piktnaudžiauti, todėl yra ydingos antikorupciniu požiūriu.

Projekte nepagrįstai numatoma ypatingos valstybinės svarbos projektų specialiųjų teritorijų planų rengėjams suteikti teisę neatsižvelgti į kompetentingų institucijų, pateikiančių planavimo sąlygas, pastabas dėl specialiojo plano rengimo.

STT atliktame Projekto antikorupciniame vertinime taip pat pažymima, kad nėra aiškiai apibrėžtas visuomenės dalyvavimas planuojant teritorijas. Be to, siūlomos ypatingos valstybinės svarbos projektų specialiojo planavimo viešumo procedūros nėra suderintos su kitomis galiojančiomis Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis, todėl galimas skirtingas įstatyminių nuostatų išaiškinimas.

kriminalai.com

šaltinis: STT info.

Posted Under
Be kategorijos