Prokurorai reikalauja perstatyti arba nugriauti Kauno „stiklainį“

Kauno apygardos prokuratūra kreipėsi į Kauno apylinkės teismą dėl to, kad būtų perstatytas arba nugriautas istorinį namą Kaune, Laisvės al. 90 sudarkęs stiklinis antstatas.

Šią bylą nagrinės Kauno miesto apylinkės teisėjas Artūras Šafronas. Prokurorai ieškinyje taip pat prašo panaikinti žemės sklypo, esančio adresu Laisvės al. 90,92 detalųjį planą ir stiklinio antstato statytojui UAB „Eigulių topolis“ išduotus statybos leidimus. Jeigu per teismo nustatytą terminą teismo reikalavimas nebūtų įvykdytas, pagal neteisėtai patvirtintą detalųjį planą ir statybos leidimus atsiradusį statinį reikalaujama nugriauti statytojo lėšomis.

Atsakovai šioje byloje yra Kauno miesto savivaldybės administracija, UAB „Eigulių topolis“, tretieji asmenys – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija bei Kultūros paveldo departamentas, kuris ir kreipėsi į prokuratūrą su prašymu apginti viešąjį interesą dėl paveldosaugos reikalavimus pažeidžiančio „stiklainio“.

Kultūros paveldo departamento direktorės Dianos Varnaitės įsakymu sudaryta komisija, vadovaudamasi Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, dar praėjusių metų pavasarį išnagrinėjo Laisvės al. 90 pastate atliktų darbų atitiktį teisės aktų reikalavimams. Buvo įvertinta kultūros paveldo vertybei padaryta įtaka bei atsakingų institucijų darbuotojų veiksmai, susiję su šiame objekte atliktais darbais.

KPD direktorės pavaduotojo Algimanto Degučio vadovaujama komisija konstatavo, kad detaliuoju planu ir techniniu projektu leidus rekonstruoti pastatą buvo pažeista valstybės saugomos vietovės – Kauno miesto istorinės dalies Naujamiesčio aukštingumas, planinė struktūra ir taip padaryta neigiama įtaka nekilnojamajai kultūros vertybei.

Komisija pareikalavo antstatą pašalinti. Tačiau UAB „Eigulių topolis“ nekreipė į tai dėmesio ir toliau tęsė darbus. Netrukus vadinamajame „stiklainyje“ pradėjo veikti viešbutis.

kriminalai.com

šaltinis: KPD info.

Posted Under
Be kategorijos