Pristatyti bendradarbiavimo su Šiaurės ir Baltijos šalimis stiprinimo planai

VSAT bendradarbiavimasAntradienį VSAT Pasieniečių mokykloje Prezidentūros Kanceliarijos, Ministro Pirmininko tarnybos, Užsienio reikalų ir Vidaus reikalų ministerijų atstovams pristatyta VSAT veikla ir vykdomas tarptautinis bendradarbiavimas, taip pat ir su Šiaurės bei Baltijos šalių sienos apsaugos institucijomis, bei tokios veiklos plėtojimo galimybės.

Šio susitikimo tikslas buvo pristatyti ir aptarti galimą VSAT indėlį stiprinant bendradarbiavimą tarp Šiaurės ir Baltijos šalių pasitelkiant VSAT Pasieniečių mokyklos turimus resursus. Tokios veiklos viena iš formų galėtų būti Europos Sąjungai nepriklausančių valstybių sienos apsaugos pareigūnų mokymai.

Lydimi laikinojo VSAT vado Antano Montvydo bei VSAT vado pavaduotojo Štabo viršininko Valentino Novikovo svečiai apžiūrėjo Pasieniečių mokyklos patalpas, čia kursantų mokymo procesui naudojamą įrangą, susipažino su pasieniečių rengimo sistema, metodika, kvalifikacijos tobulinimu ir mokyklos vykdoma tarptautine veikla.

VSAT Sienos kontrolės organizavimo valdybos viršininkės (SKOV) pavaduotojas Rimantas Karpavičius skaitė pranešimą apie Lietuvos pasieniečių veiklą ir jos rezultatus.

SKOV Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus viršininkas Vygintas Kaziukonis renginio dalyvius supažindino su VSAT vykdomu tarptautiniu bendradarbiavimu, pristatė numatomas Šiaurės ir Baltijos šalių pasieniečių bendradarbiavimo priemones. Renginio dalyviai pasidalino mintimis, kokių šaltinių pagalba būtų galima finansuoti šias priemones.

Pasieniečių mokyklos viršininko pavaduotojas Ričardas Nariūnas skaitė pranešimą apie regioninio branduolinės saugos centro įsteigimo Pasieniečių mokykloje galimybes.

 kriminalai.com

 šaltinis: VSAT Pasieniečių mokyklos info.