Policija tobulina darbo su slaptai bendradarbiaujančiais asmenimis organizavimą

2011 m. spalio mėn. pradėtas įgyvendinti Europos Sąjungos finansuojamas projektas „Darbo su slaptai bendradarbiaujančiais asmenimis organizavimo gerinimas“ (toliau – Projektas).

2012 m. sausio 17 d. įvyko oficiali šio Projekto atidarymo konferencija, kurioje dalyvavo Projekto įgyvendinimo grupė, Lietuvos policijos vadovybė, šalies apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų viršininkų pavaduotojai, kuruojantys kriminalinės policijos veiklą, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, kitų Lietuvos teisėsaugos institucijų, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos bei Europolo ir Londono Metropoliteno policijos atstovai. Konferencijos metu buvo pristatyti Projekto tikslai ir eiga, darbo su slaptai bendradarbiaujančiais asmenimis reglamentavimas Jungtinėje Karalystėje, šio darbo organizavimas bei teigiama ir neigiama patirtis Londono Metropoliteno policijoje.

Šio Projekto trukmė – 30 mėnesių, o iš Europos Sąjungos lėšų finansuojama 80 procentų išlaidų. Projekto tikslas – tobulinti Lietuvos policijos sistemoje darbo su slaptai bendradarbiaujančiais asmenimis organizavimą.

kriminalai.com

šaltinis: PD info.

Posted Under
Be kategorijos