PM vyksta mokymai apie kovą su prekyba žmonėmis

Antradienį VSAT Pasieniečių mokykloje (PM) prasidėjo 3 dienas truksiantys agentūros FRONTEX ir PM organizuojami tarptautiniai mokymai apie kovą su prekyba žmonėmis.

Juose dalyvauja pirmoje ir antroje pasienio tikrinimo linijose dirbantys pasieniečiai iš Belgijos, Suomijos, Latvijos, Lenkijos, Bulgarijos, Slovėnijos, Norvegijos, Prancūzijos, Olandijos, Slovakijos, Jungtinės Karalystės, Švedijos, Rumunijos ir Lietuvos PM atstovas, iš viso 29 dalyviai.

Seminarą veda FRONTEX Mokymo padalinio, Tarptautinės migracijos organizacijos, Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos pareigūnai.

Mokymo programa buvo sukurta 2011 m. dalyvaujant Europos Sąjungos (ES) valstybių narių ekspertams bei tarptautinių organizacijų atstovams. FRONTEX koordinuoja ir finansuoja programos įgyvendinimą. Ji yra skirta pagelbėti pasieniečiams ir policijos pareigūnams atpažinti prekybos žmonėmis aukas ir užkirsti kelią tokio pobūdžio nusikaltimams.

Mokymo programą sudaro šie moduliai:

Informacinis – perspėjamasis modulis (prekyba žmonėmis kaip kriminalinė veikla, prekybos žmonėmis stadijos, egzistuojanti teisinė bazė, prekybos žmonėmis geografija);

Atpažinimo ir identifikavimo modulis (aukų atpažinimo technika šalies viduje, pirmoje ir antroje pasienio tikrinimo linijose, pirmos ir antros pasienio tikrinimo linijų sąveika įtarus prekybą žmonėmis);

Apklausos modulis (elgesio su prekybos žmonėmis aukomis principai ir taisyklės, vaikų apklausos metodika ir normos, konkrečių atvejų nagrinėjimas ir praktinių situacijų modeliavimas).

VSAT Pasieniečių mokykla yra FRONTEX Partnerystės akademijų tinklo, kurį sudaro 16 ES pasieniečius ruošiančių mokymo įstaigų, narė.

kriminalai.com

šaltinis: VSAT Pasieniečių mokyklos info.

Posted Under
Be kategorijos