Perkvalifikuoti įtarimai buvusiems sovietų omonininkams

Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas patenkino Vilniaus apygardos prokuratūros prašymą baudžiamojoje byloje dėl SSSR Vidaus reikalų ministerijos Vidaus kariuomenės Vilniaus Ypatingos paskirties milicijos būrio, vadinamojo OMON‘o, įvykdytų nusikaltimų prieš Lietuvos Respubliką. Teismas Boleslav Makutynovič ir Vladimir Razvodov pripažino įtariamaisiais pagal Baudžiamojo kodekso 100 str. (Tarptautinės teisės draudžiamasis elgesys su žmonėmis), 103 str. 1 d. (Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žalojimas, kankinimas ar kitoks nežmoniškas elgesys su jais) ir 24 str. 4 d. (Bendrininkavimas ir bendrininkų rūšys). Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys už nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus numato atsakomybę, jiems netaikomas senaties terminas.

„Naujosios Baudžiamojo proceso pataisos sudaro sąlygas perduoti teismui bylas, kuriose itin pavojingus nusikaltimus, numatytus tarptautinėse sutartyse, padarę užsienio valstybių piliečiai slapstosi nuo teisingumo, nes kitos šalys naudojasi galimybe neišduoti jų Lietuvai. Naujosios pataisos leidžia tokius įtariamuosius teisti jiems nedalyvaujant“, – sako Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras Ramutis Jancevičius.

Abu įtariamieji yra Rusijos Federacijos piliečiai ir minėtos šalies generalinė prokuratūra, vadovaudamasi savo Konstitucija bei kitais teisės aktais, yra atsisakiusi išduoti Lietuvai B. Makutynovič ir V. Razvodov.

Šiuo metu Vilniaus apygardos prokuratūra rengia Rusijos Federacijos generalinei prokuratūrai teisinės pagalbos prašymą dėl pranešimų apie įtarimus įteikimo įtariamiesiems.
Šios ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartys yra neskundžiamos.

kriminalai.com

šaltinis: Generalinės prokuratūros info.

Posted Under
Be kategorijos