Per šventes nuo pirotechnikos nukentėjo mažiau žmonių

pirotechnikaSiekiant išaiškinti pažeidimus, susijusius su pirotechnikos priemonėmis, Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos kartu su teritorinėmis įstaigomis nuo 2011 m. gruodžio 12 d. iki 2012 m. sausio 2 d. organizavo ūkio subjektų, kurie verčiasi civilinių pirotechnikos priemonių prekyba, patikrinimus dėl nustatytų civilinių pirotechnikos priemonių laikymo, prekybos bei apskaitos reikalavimų laikymosi, kitų subjektų ar privačių asmenų patikrinimus dėl galimos neteisėtos prekybos, taip pat patikrinimus dėl pirotechnikos priemonių naudojimo.

Priemonės metu buvo surašyti 105 administracinės teisės pažeidimų protokolai. Iš jų 87 protokolai – už pažeidimus, tiesiogiai susijusius su pirotechnikos priemonių naudojimu. Tai kiek daugiau nei praeitais metais – 2010 metais buvo surašyti 66 administracinės teisės pažeidimų protokolai.

2003 – 2011 metų statistika:

statistika

Teritorinių policijos įstaigų duomenimis, naudojant pirotechnikos priemones buvo sužalotas 21 žmogus. Iš jų – 4 nepilnamečiai, tai gerokai mažiau nei 2010 m.

Sužalojimų statistika 2000 – 2011 metais:

statistika

Iš grafiko matyti, kad sužalotų žmonių skaičius šiais metais sumažėjo 16 procentų, o sužalotų nepilnamečių asmenų skaičius – 60 procentų. Tam įtakos turėjo kasmetinė policijos ir priešgaisrinės saugos padalinių vykdoma prevencinė priemonė, nuolatinė kontrolė, taip pat žiniasklaidos dėmesys šiai temai. Nuolat aiškinant, kokios pavojingos gali būti pirotechnikos priemonės, skatina žmones būti atsargesniais.

Policija numato ir 2012 metais vykdyti pažeidimų, susijusių su pirotechnika, užkardymą, informuoti visuomenę apie policijos prevencines priemones bei pirotechnikos priemonių keliamą pavojų.

kriminalai.com

šaltinis. PD info.