Pareigūnams įteikti padėkos medaliai

pareigūnams medaliai2012 m. sausio 20 d. JAV ambasadoje įteikti apdovanojimai Viešojo saugumo tarnybos prie VRM pareigūnams vidaus tarnybos majorui Marakui Mickievičiui, vidaus tarnybos kapitonui Audriui Jaruliui, vidaus tarnybos kapitonui Gintautui Karmonui ir vidaus tarnybos vyresniajam leitenantui Ričardui Alzbergui, kurie kartu su Lietuvos kariais atliko tarnybą Afganistane, Goro provincijoje, Policijos operacinėje mokymo ir sąveikos grupių (POMLT-1 ir POMLT-2) sudėtyje. Pensilvanijos gubernatoriaus ir Pensilvanijos nacionalinės gvardijos adjutanto generolo vardu Pensilvanijos padėkos medalius pareigūnams ir kariams įteikė JAV ambasadorė Lietuvoje Anne E. Derse. Ceremonijoje dalyvavo Lietuvos sausumos pajėgų vadas generolas majoras Jonas Vytautas Žukas, Krašto apsaugos ministerijos pajėgumų ir ginkluotės generalinis direktorius brigados generolas Almantas Leika, Jungtinio štabo viršininkas pulkininkas Vilmantas Tamošaitis.

Dvi Lietuvos grupės, tarnavusios Afganistane nuo 2010 m. spalio iki 2011 m. balandžio mėnesio ir nuo 2011 m. gegužės iki lapkričio mėnesio, kartu su JAV kariais parengė daugiau nei 1 tūkstantį Afganistano nacionalinės policijos pareigūnų, sėkmingai įvykdė pavestas užduotis ir kovines operacijas. Šiuo metu Afganistane, Goro provincijoje, kovines užduotis vykdo POMLT-3 grupė.

kriminalai.com

šaltinis: VST info.