Operatyvinė veikla bus glaudesnė ir geriau koordinuojama

Šiandien generalinis prokuroras ir operatyvinės veiklos pagrindinių institucijų – Lietuvos policijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Valstybės saugumo departamento, Vadovybės apsaugos departamento, Antrojo operatyvinių tarnybų departamento, Muitinės departamento – vadovai pasirašė Generalinės prokuratūros ir operatyvinės veiklos subjektų pagrindinių institucijų susitarimą dėl bendradarbiavimo ir operatyvinės veiklos koordinavimo pakeitimo.

„Džiaugiuosi, kad žengėme dar vieną žingsnį glaudesnės operatyvinės veiklos koordinavimo link. Nuo šiol ne tik darniau derinsime veiksmus, bet ir turėsime sklandžiai veikiantį mechanizmą, kuris padės išvengti operatyvinių veiksmų dubliavimo. Labai svarbu, kad suderinome tvarką probleminėms situacijoms, ypač kylančioms dėl mūsų institucijų pareigūnų ar prokurorų nusižengimų ir net teisės pažeidimų, spręsti,“- pasirašomo susitarimo svarbą pabrėžė generalinis prokuroras Darius Valys.

Susitarime išsamiai aptarta operatyvinės veiklos subjektų ir jų veiklą koordinuojančių prokurorų bendradarbiavimo tvarka, kontrolė užkardant, atskleidžiant ir tiriant nusikalstamas veikas, numatytos probleminių klausimų sprendimo procedūros. Be to, atsižvelgiant į operatyvinės veiklos subjektų kompetenciją nustatančius teisės aktus (pvz., VSD neteko ikiteisminio tyrimo funkcijos) patikslinta operatyvinės veiklos institucijų bendradarbiavimo tvarka, apibrėžtos aiškios operatyvinės veiklos veiksmų procedūros gavus operatyvinės informacijos apie kitos institucijos pareigūnų, taip pat prokurorų tarnybinius nusižengimus, darbo drausmės pažeidimus, korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus.

Susitarimo projektas parengtas atsižvelgiant į 2011-05-28 įsigaliojusį Operatyvinės veiklos įstatymo 3, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą bei operatyvinių veiksmų koordinavimo kontrolės praktinius aspektus.

kriminalai.com

šaltinis: Generalinės prokuratūros info.

Posted Under
Be kategorijos