Nesilaikantiems reikalavimų pieno supirkėjams kvalifikacijos pažymėjimų galiojimas gali būti stabdomas šešiems mėnesiams

Gavus informaciją iš valstybės įmonės „Pieno tyrimai“ apie pakartotinai nustatytą pieno mėginių falsifikavimo atvejį AB „Rokiškio sūris” Utenos paruošų skyriaus Ceikinių pieno supirkimo punkte, Ignalinos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inspektoriai atliko neplaninį šio supirkimo punkto patikrinimą.

Tikrinimo metu nustatyti grubūs pieno supirkimo taisyklių pažeidimai. Supirkimo punkto patalpose rastas 21 nepaženklintas pieno mėginys. Nustatyta, kad iš naujai registruotų ūkių pienas buvo superkamas neatlikus patikrinimų. Supirkimo metu nebuvo vertinami pirminiai pieno kokybės rodikliai. Ne visiems pieno gamintojams buvo matuojamas superkamo pieno kiekis. Nuo šių metų pradžios nebuvo įrašų pieno tiekėjų atsiskaitymo knygelėse. Atnaujinus pieno supirkimą po inhibitorinių medžiagų nustatymo, nebuvo taikomas dažnesnis tyrimų periodiškumas. Devyni pieno gamintojai nebuvo pasitikrinę sveikatos.

Ignalinos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimu, Ceikinių pieno supirkimo punkto vedėjos kvalifikacijos pažymėjimo galiojimas sustabdytas šešiems mėnesiams. Ignalinos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba raštu informavo AB „Rokiškio pienas“ žaliavų skyrių apie nustatytus faktus ir taikytas priemones.

„Tai viena didžiausių nuobaudų, kurios taikomos pieno supirkėjams. Pagal galiojančius teisės aktus, jųpažymėjimų galiojimas gali būti sustabdytas nustačius pieno mėginių falsifikavimo atvejus, arba kai tris kartus per metus pažeidžiami Pieno supirkimo taisyklių, galiojančių standartų ir kitų pieno supirkimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai“, – komentavo Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veterinarijos sanitarijos skyriaus vyriausioji specialistė Antonina Greičiuvienė.

kriminalai.com

šaltinis: VNVT info.

Posted Under
Be kategorijos