Muziejų modernizavimo programa rezultatyvumu nepasižymi

lietuvos nacionalinis muziejusValstybės kontrolė atliko Muziejų modernizavimo 2007-2015 metų programos (Programos) veiklos auditą ir rekomendavo Kultūros ministerijai ją atnaujinti, taip pat nustatyti modernius kokybinius reikalavimus muziejų pastatams, ekspozicijoms, valdymui ir paslaugoms, atnaujinti kvalifikacinius reikalavimus muziejininkams, užtikrinti muziejininkų kvalifikacijos kėlimą, spręsti optimalaus muziejų tinklo klausimą.

„Programa parengta neturint muziejų plėtotės strategijos, nors to reikalauja Muziejų įstatymas, jos tikslai neorientuoti į konkrečius rezultatus, vertinimo kriterijai neleidžia įvertinti tikslų ir uždavinių pasiekimo lygio, todėl nesudarytos pakankamos prielaidos rezultatyviam Programos įgyvendinimui“, – komentuodama audito išvadas sakė valstybės kontrolieriaus pavaduotoja Nijolė Mickuvienė.

Muziejų materialinės bazės atnaujinamos ne visada laikantis finansavimo prioritetų. Nesant lėšų visiems programoje suplanuotiems investiciniams projektams, iš 96 numatytų objektų darbai pradėti vykdyti tik 23. Kultūros ministerijai rekomenduota keičiantis planuojamų metų asignavimų dydžiui, kasmet tikslinti Programos priemonių planą ir teikti ji tvirtinti Vyriausybei.

Nors šalies muziejuose 2010 m. duomenimis buvo per 200 tūkst. eksponatų, kuriuos reikia restauruoti ir apie 274 tūkst., kuriuos reikia konservuoti, Programoje šie darbai numatyti, tačiau lėšų šioms reikmėms per ketverius metus skirta tik 384 tūkst. Lt. Per metus restauruojama vidutiniškai 1-2 proc. visų turimų eksponatų. Restauruojant ir konservuojant eksponatus tokiu tempu, kritiškos būklės eksponatams sutvarkyti prireiks bemaž dešimtmečio, o juos restauruoti – daugiau nei pusės amžiaus. Todėl, siekiant išsaugoti muziejines vertybes, rekomenduota Lietuvos muziejų rinkinių būklės tyrimo pagrindu parengti ir patvirtinti planavimo dokumentą, nustatant restauravimo darbų eiliškumą ir vykdytojus.

Nors Muziejų įstatyme nurodyta, kad muziejines moksleivių lavinimo programas turi rengti visi muziejai, auditoriai nustatė, kad ne visi muziejai (ypač savivaldybių ir žinybiniai) šią įstatymo nuostatą vykdo.

Savivaldybių ir žinybiniuose muziejuose ypač mažai dėmesio skiriama darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, be to, tik 25 proc. visų muziejų darbuotojų turi muziejininko specialybę. Kultūros ministerija turėtų suformuoti kvalifikacinius reikalavimus muziejuje dirbantiems specialistams ir užtikrinti reikiamą tęstinį kvalifikacijos kėlimą.

Muziejų vertinimo sistema dar tik pradedama taikyti. Pagal Programoje numatytus terminus ji vėluoja penkerius metus. Auditorių manymu, muziejų vertinimas turėtų esminį teigiamą poveikį muziejų veiklos efektyvumui, todėl jis turėtų būti įgyvendinimas sparčiau.

kriminalai.com