Mokesčių slėpimo schema pasinaudojęs darbdavys „vokeliuose“ išmokėjo šimtatūkstantines sumas

pinigaiTikrinant gautą informaciją apie vienoje transportavimo paslaugas teikiančioje įmonėje mokamą darbo užmokestį „vokeliuose“ nustatyta, kad Panevėžyje įsikūrusios įmonės darbuotojams tokiu būdu išmokėta per 200 tūkst. litų buhalterinėje apskaitoje neapskaityto darbo užmokesčio.

Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) pirminiais duomenimis, su įmonės darbuotojais buvo sudarytos darbo sutartys, kuriose darbdavys įsipareigojo mokėti minimalų mėnesinį darbo užmokestį, tuo tarpu žodžiu buvo suderėta dėl dviejų tūkstančių litų atlyginimo, kurio dalis oficialiai niekur nebuvo apskaityta. Šią atlyginimo dalį įmonės savininkas išmokėdavo naudodamasis susikurta mokesčių slėpimo schema: pirmiausia pinigai iš įmonės sąskaitos keliaudavo į asmeninę įmonės vadovo banko sąskaitą, o iš jos – į darbuotojų banko sąskaitas. Tokiu būdu per pastaruosius trejus metus maždaug dešimčiai įmonės darbuotojų „vokeliuose“ išmokėta per 200 tūkst. Litų.

„Transporto įmonėje nustatytas neapskaityto darbo užmokesčio mokėjimo atvejis patvirtina, kad vietoje to, jog būtų atsisakoma neteisėtų veiksmų, nesąžiningi verslininkai ieško naujų būdų ir gudrauja kurdami įvairias neapskaityto darbo užmokesčio mokėjimo schemas, taip tikėdamiesi išvengti mokesčių bei įgyti konkurencingo pranašumo prieš sąžiningai dirbančius verslininkus“, – teigia Panevėžio AVMI Kontrolės departamento direktorė Rasita Žilinskienė pažymėdama, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai deramai pasirengę nustatyti ir naujus mokesčių vengimo būdus.

VMI naudoja duomenų bazėse sukauptą informaciją, atidžiai stebi nustatytų rizikingų mokesčių mokėtojų veiklos rodiklius, taip pat visuomet reaguoja į gyventojų tiesiogiai, raštu ar Mokesčių inspekcijos pasitikėjimo telefonu 1882 pateikiamą informaciją. Per 2011 metus Panevėžio AVMI sulaukė 429 pranešimų apie įvairius mokesčių įstatymų pažeidimus, iš jų – 27 apie atlyginimų mokėjimą „vokeliuose“ ir 97 – apie įmonėse slepiamas pajamas. Analizuojant ir tikrinant gautų pajamų neapskaitymo, mokesčių vengimo atvejus šiais metais Panevėžio AVMI papildomai priskaičiavo ir biudžetą papildė 8,9 mln. litų mokesčių.

Panevėžio AVMI specialistams baigus mokestinį patikrinimą minėtoje transporto įmonėje ir įvertinus surinktą medžiagą paaiškės įmonei taikytinos sankcijos.

Mokesčių inspekcija primena ir ragina gyventojus, turinčius informacijos apie „vokelius“, įmonėse neapskaitomas pajamas arba kitus mokestinius pažeidimus, pranešti VMI pasitikėjimo telefonu 1882, užpildyti anketą www.vmi.lt ar apsilankyti savo teritorijos AVMI.

kriminalai.com

šaltinis: Panevėžio AVMI info.