Leninos bareljefą nuo sienos nukabino

Sausio 7 dieną namo kieme Panevėžyje, Senamiesčio gatvėje, praeiviai pastebėjo kabantį Lenino bareljefą. Namo savininkas V. Ž., g. 1944 m., auginantis pašto balandžius, patikino, kad bronzinį Lenino bareljefą pakabino ant balandinės sienos „kaip pašto balandžių puoselėtojo ir globėjo simbolį“. Tikslo demonstruoti sovietinę simboliką V. Ž. teigia neturėjęs, kad negalima minėtos atributikos kabinti visiems matomoje vietoje, nežinojęs.

Jei tyrimo metu bus nustatyta V. Ž. kaltė, bus surašytas protokolas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 18818 straipsnį – „Nacistinių ar komunistinių simbolių platinimas ar demonstravimas“ (Nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliavos ar herbo arba vėliavų, ženklų ar uniformų, kurių sudedamoji dalis yra nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliava ar herbas, nacistinių ar komunistinių organizacijų simbolių ar uniformų arba nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliavos ar herbo, nacistinės svastikos, nacistinio SS ženklo, sovietinio kūjo ir pjautuvo ženklo, sovietinės raudonos penkiakampės žvaigždės ženklo pagrindu sudarytų vėliavų ar ženklų, atsakingų už Lietuvos gyventojų represijas Vokietijos nacionalsocialistų ar SSRS komunistų partijos vadovų atvaizdų platinimas, naudojimas susirinkime ar kitame masiniame renginyje arba kitoks demonstravimas, taip pat nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR himno viešas atlikimas užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis, konfiskavimu).

kriminalai.com

šaltinis: Panevėžio apskr. VPK info.

Posted Under
Be kategorijos