Keturiais atvejais teisėjų etika suabejota nepagrįstai

Teisėjų etikos ir drausmės komisijai (TEDK) pateiktų keturių skundų nuspręsta netenkinti ir drausmės bylų nekelti. Besikreipusiųjų abejonės dėl teisėjų Laisvės Aleknavičienės, Vytauto Butvilo, Jolantos Malijauskienės, Aksinijos Žemantauskienės darbo buvo be pagrindo.

Teikimą TEDK pateikęs Ernestas Lipnickas tvirtino, kad Šiaulių apygardos teismo teisėja L. Aleknavičienė vienam iš atsakovų delsė pateikti procesinius dokumentus, nepagrįstai persiuntė bylą į kitą teismą. Atsižvelgus į objektyvias aplinkybes, kad teisėja L. Aleknavičienė buvo kasmetinėse atostogose bei buvo laikinai nedarbinga, matyti, kad pareikšto prašymo per įstatymo nustatytus terminus teisėja išnagrinėti negalėjo. Bylos persiuntimas į kitą teismą nebuvo susijęs su noru padėti bylos šaliai. Išnagrinėjusi teikimą, TEDK atsisakė teisėjai iškelti drausmės bylą.

Dėl Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėjo V. Butvilo teikimą pateikęs advokatas Arūnas Koskus tvirtino, kad teisėjas neišsprendė nusišalinimo klausimo, atsisakė prie bylos prijungti dokumentus bei neįvykdė teisėjo pareigos paskelbti teismo sudėtį. Atlikto teisėjo veiklos tyrimo metu ir nagrinėjant teikime nurodytas aplinkybes dalies pažeidimų iš viso nenustatyta. Kiti teisėjo darbo trūkumai TEDK vertinimu nesudaro teisėjo drausminės atsakomybės pagrindų. Drausmės bylos teisėjui TEDK nusprendė nekelti.

Teikėjas V. Bernatonis TEDK skirtame teikime nurodė, kad, jo advokatui Trakų rajono apylinkės teismo pirmininkės J. Malijauskienės paprašius susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga, teismo pirmininkės atsakymo nesulaukęs. Į teismo pirmininką kreipęsis pakartotinai, tačiau ir po pakartotinio kreipimosi atsakymo negavęs. Įvertinusi visas aplinkybes, TEDK konstatavo, kad teismo pirmininkei buvo adresuoti prašymai, kurie turėjo būti ir buvo išspręsti konkrečioje byloje. Byloje priimtas dokumentas buvo pateiktas pareiškėjui. TEDK sprendė, kad V. Bernatonio teikimas dėl Trakų rajono apylinkės teismo pirmininkės yra nepagrįstas.

Advokatė Inga Kučinskaitė į TEDK kreipėsi dėl Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjos A. Žemantauskienės, esą nagrinėdama civilinę bylą teisėja savo elgesiu, protokoline nutartimi ir pasisakymais pažeidė pagrindinius teisėjo etikos principus. Teikėjos teigimu, ji taip pat buvo diskriminuojama dėl lyties. Išklausius posėdžio įrašą, teikėjos nurodyti teiginiai apie neetišką teisėjos elgesį posėdžio metu nepasitvirtino. Posėdžio metu A. Žemantauskienė byloje dalyvaujantiems asmenims buvo atidi, taktiška, jokios nepagarbos ar nepasitenkinimo nerodė. Taigi drausmės bylą TEDK kelti atsisakė.

kriminalai.com:

šaltinis: TEDK info.

Posted Under
Be kategorijos