Kauno apskrities policija atsiskaitė visuomenei už atliktus darbus

kauno policija ataskaitaSausio 19 d. Kauno miesto savivaldybėje įvyko Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato ataskaitinis pasitarimas (2011 m. veiklos duomenys, filmuota veiklos ataskaita).

Pasitarime dalyvavo Kauno apskrities policijos pareigūnai, savivaldybės, teismų, prokuratūrų ir kitų institucijų atstovai, dvasininkai, bendruomenės nariai, gyventojai.

Per 2011 metus Kauno apskrityje užregistruota 14 710 nusikalstamų veikų, iš jų 13 414 nusikaltimų. Daugiausia nusikalstamų veikų užregistruota Kauno mieste – 8 412 (2010 metais – 9010), mažiausiai – Birštone – 33 nusikalstamos veikos (2010 metais – 121). Didžiausias nusikalstamų veikų skaičiaus procentinis augimas buvo Kauno m. Panemunės PK – 331 (+42,7 proc.) ir Prienų r. PK 64 (+11 proc.).

Kauno apskrities VPK ikiteisminio tyrimo padaliniai ištyrė 6 566 nusikalstamas veikas.

Per 2011 metus geriausi nusikalstamų veikų ištyrimo rodikliai buvo Birštono PK – 57,6 proc., Jonavos r. PK – 49,5 proc., Kaišiadorių r. PK – 49,2 proc. ir Prienų r. PK – 49,1 proc., mažiausias – Kauno miesto Panemunės PK – 31proc.

Žymiai sumažėjo užregistruotų vagysčių, įsibraunant į gyvenamąsias patalpas, automobilių vagysčių skaičius. Padaugėjo 105 atvejais užregistruotų sukčiavimų – per 2011 metus šių nusikaltimų užregistruota 1043. Šį augimą įtakojo telefoniniai sukčiavimai, sukčiavimai greitųjų kreditų srityje. Pavyko ištirti 690 sukčiavimų arba 66,2 proc.

Kauno apskr. VPK pareigūnai, 2011 m. vykdydami įvairias tikslines priemones, nukreiptas prieš neteisėtą disponavimą akcizinėmis prekėmis, ir tirdami nusikalstamas veikas, kuriomis padaryta žala valstybei, iš nelegalios apyvartos paėmė spirito, falsifikuotų alkoholinių gėrimų – 1475 litrai, naminės degtinės – 3674 litrai, brogos – 12 570 litrai., kontrabandinių cigarečių – 232 145 pok., dyzelinio kuro – 28.782 litrai. Intelektinės nuosavybės produkcijos – 558 vnt. kompiuterinių laikmenų, kompaktinių diskų, prekių su suklastotais gamintojo ženklais. Iš viso iš nelegalios apyvartos paimta produkcijos maždaug už 2 mln. litų.

Kauno apskr. VPK tyrėjai iš viso baigė ir teismams perdavė 3 197 baudžiamąsias bylas, pagreitinto proceso tvarka 443 baudžiamąsias bylas.

2011 metais Kauno apskrityje įvyko 572 įskaitiniai eismo įvykiai, o 2010 metais per tą patį laikotarpį – 873, t. y. įskaitinių eismo įvykių skaičius sumažėjo 34,5 proc. Sužeisti 708 eismo dalyviai, t. y. 33,2 proc. mažiau lyginant su 2010 m. 21,9 proc. sumažėjo ir sužeistų vaikų skaičius.

Dėl neblaivių vairuotojų kaltės 2011 metais įvyko 25 įskaitiniai eismo įvykiai, o 2010 metais – 38. Neigiamos yra žuvusių asmenų statistikos tendencijos: 2011 m. Kauno apskrityje žuvusiųjų skaičius išaugo 13,9 proc. Kauno apskrityje per 2011 metus žuvo trys vaikai, o per 2010 nei vienas vaikas.

2011 metais Kauno apskrityje, už įvairius Kelių eismo taisyklių pažeidimus, buvo taikytos administracinės atsakomybės poveikio priemonės 62 408 asmenims. Jiems buvo paskirta virš 5 milijonų litų baudų.

2012 metais Kelių policijos valdyba perims visą eismo priežiūros vykdymą ir kontrolę. Bus įsteigta patrulių kuopa, susidedanti iš 60 pareigūnų, kurių pagrindinė funkcija – saugaus eismo užtikrinimas ir kontrolė apskrityje.

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Patrulių rinktinėje dirba 204 policijos pareigūnai, kurie 2011 m. „karštais pėdsakais“ išaiškino 668 nusikalstamas veikas sulaikė 1 080 nusikaltimo padarymu įtariamų asmenų.

Per 2011 metus nustatytas 12 341 administracinės teisės pažeidėjas, 2010 m.- 8117.

Administracinės teisės pažeidimų skaičiaus augimui įtakos turėjo išaugęs masinių renginių skaičius Kauno mieste. 2011 metais kinologai su tarnybiniais šunimis surado iš namų išėjusį ir dingusį vaiką, pavyko surasti žemėje giliai užkastą lavoną, rezultatyviai atlikta miške pasiklydusio asmens paieška. Ant Kauno tiltų policijos patruliai išgelbėjo 12 žmonių, kurie savo gyvenimą buvo sumanę baigti savižudybe.

2012 m. Patrulių rinktinėje numatomi pokyčiai. Planuojama Kauno apskr. VPK Kauno rajono PK patrulių būrį, kurį sudaro 33 policijos pareigūnai, prijungti prie Kauno apskr. VPK Patrulių rinktinės.

Pasitarimo metu apžvelgtas bendradarbiavimas tarp Jonavos rajono policijos komisariato ir savivaldos institucijų bei prižiūrimos teritorijos gyventojų 2011 m.

2011 m. Jonavos rajono policijos komisariate užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius sumažėjo 15,2 proc. Pavyko pasiekti 49,5 proc. nusikalstamų veikų ištyrimo rodiklį. Tokį veiklos rezultatyvumą  Jonavos rajono policijos pareigūnams pasiekti padėjo geras bendradarbiavimas su savivaldybe, jos administraciniais padaliniais, nevyriausybinėmis organizacijomis, dvasininkais bei policijos pareigūnų atliekama prevencinė veikla.

Kauno apskr. VPK Iš viso yra 1871 statutinė pareigybė ir 288 civilių pareigybės, tačiau praėjusiais metais Kauno apskrities policijoje dirbo 1730 statutinių pareigūnų ir 171 civilis, t.y. buvo 141 laisva statutinė pareigybė ir 25 laisvos civilių pareigybės. 2011 metais buvo priimti 45 darbuotojai, atleisti – 298.

Ataskaitinio pasitarimo metu Kauno apskr. VPK viršininkas A.Kaminskas padėkojo visų savivaldybių merams, seniūnams, socialiniams partneriams už bendradarbiavimą, o policijos pareigūnams – už nuveiktus darbus, pakvietė ir toliau būti susitelkusiais.

Pasitarime dalyvavęs Kauno apygardos teismo pirmininkas N. Meilutis akcentavo, kad policija – ta grandis, kurios nefinansuojant tikėtis rezultatų – sunku, todėl svarbu, įvertinus finansines ir personalo kaitos problemas ieškoti jų sprendimo būdų. Palinkėjo policijos įstaigoms stabilumo.

Kauno m. apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras D. Valkavičius akcentavo, kad net ir situacijoje, kai nėra pakankamai pinigų ir pareigūnų etatų, reikia ieškoti būdų, kaip spręsti iškilusias problemas, pasiūlė daugiau baudžiamųjų bylų perduoti pagreitinto proceso tvarka, atrasti būdų kaip baigti baudžiamąsias bylas baudžiamuoju įsakymu, nes būtina ieškoti būdų, kaip padaryti tyrimus paprasčiau, greičiau. Taip pat pasiūlė ikiteisminius tyrimus dėl smurto artimoje aplinkoje baigti pagreitinto proceso tvarka.

Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas padėkojo pareigūnams už bendradarbiavimą kuriant saugius miestus ir už dėmesį Kaunui masinių renginių metu, pabrėžė, kad tarptautiniai renginiai, vykę 2011 metais policininkams buvo išbandymas, kurį jie puikiai išlaikė. Visos savivaldybės stengiasi tampriau bendradarbiauti su policija, teisėsaugos institucijomis.

Policijos generalinis komisaras S. Skvernelis susirinkusiems priminė, kad metai nebuvo lengvi, ir vargu, ar bus lengvesni, tačiau nepaisant policijai skirto finansavimo mažėjimo, reikalavimai, keliami policijos pareigūnams, nemažėja. Svarbu ieškoti variantų, kad veikla būtų efektyvi, net esant finansiniams nepritekliams. Pernai Lietuvoje vykdytos apklausos rezultatai parodė, kad Kauno apskrities policijos darbą teigiamai vertina 67 proc. gyventojų.

S.Skvernelis personalo problemas įvardijo kaip vienas svarbiausių šiandien. Norint, kad ateitų jauni žmonės ir neišeitų patyrę, policijos socialinis paketas turi būti adekvatus atliekamoms funkcijoms. Ateityje lėšos bus skiriamos gerinti darbuotojų darbo sąlygas. Policijos generalinis komisaras pabrėžė, kad reikia įdiegti sistemą, kuri sudarytų sąlygas parengti kvalifikuotus pareigūnus, keisti studijų apmokėjimo tvarką.

kriminalai.com

šaltinis: Kauno aps. VPK info.