Kaltinimus brakonieriams už jų kilpoje liūdno likimo sulaukusią lūšį patvirtino teismas

Du anykštėnai už draudžiamu būdu – savadarbėmis kilpomis naikinimus žvėris, į vieną kurių pateko į Raudonąją knygą įrašyta lūšis, sulaukė bausmių: 54 metų Vajėšių kaimo gyventojui A.J.paskirta penkių mėnesių, 49 metų Varkųjų kaimo gyventojui E.J. – vienerių metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmės. Nuteistajam E.J. bausmės vykdymas atidėtas dvejiem metams.

Tokį sprendimą, išnagrinėjęs Anykščių rajono apylinkės prokuratūros perduotą didelį krašto visuomenės ir žiniasklaidos susidomėjimą sukėlusią nusikaltimų aplinkai ir dorovei baudžiamąją bylą, priėmė kaimyninio rajono – Kupiškio apylinkės teismas.

Teismas, patenkinęs civilinį ieškinį, pareikštą viešąjį interesą ginusio Anykščių rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro, gamtai ir gyvūnijai padarytai žalai atlyginti iš abiejų nuteistųjų solidariai priteisė penkiolika tūkstančių 270 litų Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui.

„Visuomenė ir mūsų valstybės įstatymai netoleruoja draudžiamu būdu ir neleistinomis priemonėmis žvėrių gaudymo, žiauraus elgesio su jais. Nykstančių retų laukinių gyvūnų, tarp jų ir į Raudonąją knygą įrašytų lūšių, likimas, taip pat ir beatodairiškas žvėrių naikinimas savanaudiškais tikslais jaudina mus visus, todėl nusikaltimų gamtai ir gyvūnijai tyrimą prokurorai vertina kaip vieną prioritetinių veiklos sričių“,- teigia Anykščių rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras Ričardas Juozainis.

Pernai kovo 7 d. rytą Anykščių rajono miške netoli Vajėšių kaimo E.J. kartu su bendrininku A.J. draudžiamu būdu ir neleistinomis priemonėmis – savadarbe kilpa neteisėtai sugavo draudžiamą medžioti, į Lietuos Respublikos Raudonąją knygą įrašytą lūšį, tuo padarydami gamtai penkiolikos tūkstančių 270 litų žalą.

Teismas, patvirtinęs prokurorų kaltinimus, pateiktus kartu su Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus ekspertų išvadomis, nustatė, kad su pakliuvusia į nelaisvę ketverių ar penkerių metų amžiaus lūšimi buvo pasielgta žiauriai, ji buvo smaugiama kaklą užveržusios kilpos, ilgai kankinosi ir žuvo patirdama didelį skausmą.

Per kratas brakonierių namuose pareigūnai rado ir kartu su byla teismui pateikė 42 savadarbes kilpas, šešis metalinius trosus ir kitus neteisėtam žvėrių naikinimui skirtus įrankius ir priemones jiems gaminti.

Pastaraisiais metais Panevėžio apygardos ir apylinkių prokuratūrų prokurorams nagrinėjant teismuose nusikaltimus aplinkai ir žmonių sveikatai valstybinį kaltinimą teko palaikyti 35 baudžiamosiose bylose.

Įstatymas tam, kas neteisėtai naikino, žalojo, gaudė ar kitaip įgijo, laikė, gabeno ar realizavo į Lietuos Respublikos Raudonąją knygą įrašytus ar pagal tarp tautinius susitarimus saugomus laukinius gyvūnus ir padarė didelės žalos gyvūnijai, numato laisvės atėmimo bausmę iki ketverių metų.

kriminalai.com

šaltinis: Anykščių RAP info.

Posted Under
Be kategorijos