Kaimyninių šalių pareigūnai mokėsi kartu užtikrinti viešąją tvarką

policija Š. m. liepos 18-19 d. vyko projekto „Priumo sprendimų įgyvendinimas. Pasirengimas bendroms policijos operacijoms Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje ir Lenkijoje“ uždarymo konferencija, kurioje dalyvavo projekto partnerių Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Suomijos, taip pat Švedijos ir Vokietijos policijos atstovai. Konferencijos metu buvo apibendrintos projekto įgyvendinimo metu vykdytos veiklos ir diskutuota dėl tolimesnio bendradarbiavimo bendrų policijos operacijų pagal Priumo sprendimus srityje.

Bendros policijos operacijos – tai Priumo sprendime (2008 m. birželio 23 d. ES Tarybos sprendimas 2008/615/TVR) įtvirtintas tarptautinio policijos bendradarbiavimo instrumentas pasitelkti kitų ES valstybių narių policijos pareigūnus užtikrinant viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, nusikaltimų prevenciją ir pagelbstint didelio mąsto renginių, nelaimių bei didelių avarijų atvejais. Kiekviena ES valstybė narė, organizuodama bendrą operaciją, pagal savo nacionalinę teisę gali perduoti bendroje operacijoje dalyvaujantiems ES valstybių narių pareigūnams vykdomuosius įgaliojimus. Tokiais vykdomaisiais įgaliojimais gali būti naudojamasi tik vadovaujant priimančiosios valstybės narės pareigūnams ir paprastai jiems dalyvaujant. Komandiruojančių valstybių narių pareigūnams taikoma priimančiosios valstybės narės nacionalinė teisė ir priimančiosios valstybės kompetentingos institucijos pareigūnų duoti nurodymai.

Įgyvendinant projektą Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje buvo parengta po 4 bendrų policijos operacijų instruktorius, kurie, įgytų žinių pagrindu, vykdė mokymus savo šalių pareigūnams, atsakingiems už viešosios tvarkos užtikrinimo priemonių organizavimą. Siekiant realiai išbandyti keturių Baltijos jūros regiono šalių policijos pajėgų galimybes, vykdant bendras operacijas, š. m. birželio 6-7 d. Alytuje buvo organizuotos tarpvalstybinės pratybos. Tai pirmasis Lietuvoje ir vienas iš kelių visoje ES organizuojamų tokio masto policijos praktinių mokymų renginių, kuriame dalyvavo apie 350 policijos pareigūnų iš Lietuvos ir kitų ES valstybių narių. Pratybos susidėjo iš dviejų dalių. Pirmąją dieną vyko teorinės ir praktinės užduotys grupėse, pristatyta Lietuvos teisinė bazė, leidžianti vykdyti bendras policijos operacijas. Antrąją dieną  vyko realios pratybos, kurių metu imituojant realias problemines situacijas, keturių šalių policijos pareigūnai bendromis pajėgomis mokėsi vykdyti užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą.

Lietuvos policija ir toliau su regioniniais partneriais dirbs kartu siekdama tinkamai įgyvendinti Priumo sprendimus.

kriminalai.com

šaltinis: PD info.

Cituojant ar platinant kriminalai.com informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *