Goro provincijoje PAG-14 atliko sėkmingą oro patrulį į Lal va Sardžangalo rajono centrą

Vyr. ltn. Tomo Pakalniškio nuotr.

Vasario 7 dieną Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės (PAG-14) kariai apsilankė Goro provincijos Lal va Sardžangalo rajono centre, kuris nutolęs 100 kilometrų į rytus nuo Čagčarano miesto. Patrulyje dalyvavo PAG-14 vadas pulkininkas Eligijus Senulis, civilinio elemento vadovas Jurgis Stanaitis, JAV Tarptautinės plėtros agentūros (angl. USAID) atstovas Davidas Smithas. Delegacija į Lal va Sarjangalą vyko aukštesnės Rytų regioninės vadavietės sraigtasparniais „Black Hawk“ ir „Apache“.

Patrulio tikslas buvo įvertinti PAG vykdomus projektus šiame rajone, saugumo situaciją, susitikti su vietos valdžios atstovais ir aptarti rajono gyventojams rūpimus valdymo ir vystomosios paramos klausimus.

Nuvykusi į miestelį delegacija susitiko su miestelio ir rajono seniūnu Hadiru Ali Etamodinu, vietos valdžios ir saugumo atstovais. Seniūnas pasidžiaugė rajone įgyvendintas ir šiuo metu vykdomais PAG projektais Įsitikinta, kad šis rajonas yra vienas saugiausių Goro provincijoje, o rajone dislokuotos policijos pajėgos sėkmingai užtikrina tvarką ir stabilumą.

PAG-14 vadas plk. E. Senulis teiravosi seniūno ir valdžios atstovų, kokius jie šiuo metu įžvelgia pagrindinius miestelio prioritetus ir siekius. Seniūnas kaip svarbiausius išskyrė vaikų mokymo įstaigų ir vandens pralaidų statybas. Pasak jo, rajone veikia 64 mokyklos, tačiau tik 15 iš jų yra tam specialiai pastatytuose ir įrengtuose pastatuose.

Civilinio elemento vadas patikino vietos valdžios atstovus, jog policininkų, užtikrinančių saugumą rajone, apmokymas ir įgūdžių stiprinimas bus tęsiamas PAG pastangomis ir toliau.

PAG delegacija kartu su vietos valdžios atstovais apžiūrėjo netoliese rajone centre PAG partnerių statomą mergaičių mokyklą. Numatoma, kad artimiausiais metais statyba bus užbaigta ir kaimo vaikai turės puikias sąlygas mokytis. Šis projektas – vienas iš daugelio USAID agentūros remiamų projektų Goro provincijoje.

Atsisveikindamas PAG-14 vadas pulkininkas Eligijus Senulis akcentavo, kad Lietuva kartu su JAV ir Japonija deda didžiules pastangas siekdama gerinti kasdieninį Afganistano žmonių gyvenimą. Kiekvienas gali akivaizdžiai pastebėti ir įvertinti besikeičiantį miestelį.

Šiuo metu NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų operacijoje (ISAF) Afganistane dislokuota apie pustrečio šimto Lietuvos karių. Jie tarnauja Goro provincijoje, ISAF štabuose Kabule ir Herate, Kandaharo oro uoste, Afganistano pietuose.

kriminalai.com

šaltinis: KAM info. (vyr. ltn. Tomas Pakalniškis)

Posted Under
Be kategorijos