Dviem Kirgizijos Respublikos piliečiams teismas skyrė penkių tūkstančių litų baudas

2012 m. vasario 17 d. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas administracinių teisės pažeidimų bylose paskelbė nutarimus, kuriais už gabenamos valiutos deklaravimo tvarkos pažeidimą (Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 209 (3) straipsnio 3 dalis) Kirgizijos Respublikos piliečiams paskirtos penkių tūkstančių litų baudos.

2012 m. sausio 18 d. 21.00 val. pažeidėjai atskrido iš Maskvos į Vilniaus oro uostą. Abu pažeidėjai pasirinko žaliąjį kanalą. Tokiu būdu savo veiksmais deklaravo, kad deklaruojamų daiktų su savimi neturi. K. K. ir K. B. U. buvo beišeinantys į laukiamąją salę, tačiau buvo sustabdyti pareigūnų. Patikrinus keleivio K. K. asmeninius daiktus buvo rasta 30700 (trisdešimt tūkstančių septyni šimtai ) eurų, o patikrinus keleivio K. B. U. asmeninius daiktus – 30000 (trisdešimt tūkstančių) eurų.

Pažeidėjai teigė, kad, išlipę iš lėktuvo ėjo paskui kitus žmones, nes nežinojo, kur eiti. Žinojo pinigų deklaravimo tvarką, tačiau nežinojo, kur juos deklaruoti. Į Lietuvą atvyko pirkti automobilių.

ATPK 209 (3) straipsnio 3 dalis yra blanketinė teisės norma, t. y. ji nukreipianti į kitus teisės aktus. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta kad, grynųjų pinigų sumos deklaruojamos, kai asmuo per Lietuvos Respubliką į Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių įveža grynųjų pinigų vienkartinę sumą, kurios vertė yra ne mažesnė kaip nurodytoji 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1889/2005 „Dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės“ (toliau – Reglamentas) 3 straipsnio 1 dalyje. Minėtame Reglamente nurodyta, kad bet kuris fizinis asmuo, gabenantis grynuosius pinigus, kurių vertė ne mažesnė kaip 10 000 EUR, deklaruoja tą pinigų sumą pagal šį reglamentą valstybės narės, per kurią jis atvyksta į Bendriją, kompetentingai institucijai. 2007 m. gegužės 25 d. Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1B-373 patvirtintų taisyklių „Dėl į Europos bendriją per Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių įvežamų ir iš Europos Bendrijos per Lietuvos Respubliką į trečiąsias šalis išvežamų grynųjų pinigų sumų kontrolės“ 2 punkte numatyta, kad asmenys, įveždami į Europos Bendriją per Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių grynųjų pinigų sumas, ne mažesnes kaip 10 000 eurų (arba ją atitinkančią sumą kita valiuta pagal oficialų Lietuvos banko nustatytą deklaravimo dienos euro ir užsienio valiutos kursą), privalo jas deklaruoti raštu, pateikdami muitinei grynųjų pinigų deklaraciją.

ATPK 209 (3) straipsnio 3 dalyje numatyta bauda nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų su prekių (daiktų) konfiskavimu ar be konfiskavimo. Daiktų – šiuo atveju pinigų, konfiskavimas sankcijoje yra suformuluotas kaip alternatyvi nuobauda, todėl jo paskyrimas nėra privalomas. Pagal formuojamą teismų praktiką, taikyti ar netaikyti tokią nuobaudą (daiktų (pinigų) konfiskavimą), teismas kaip teisingumą vykdanti institucija sprendžia, atsižvelgdamas į visas bylos aplinkybes.

Teismas padarė išvadą, kad prevencinis poveikis ir nuobaudos skyrimo tikslai bus pasiekti paskyrus pažeidėjams sankcijoje numatytą minimalią baudą be papildomos nuobaudos – pinigų konfiskavimo.

Nutarimas per dvidešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto 3 apylinkės teismą.

kriminalai.com

šaltinis: Vilniaus miesto 3-ojo AT info.

Posted Under
Be kategorijos