Daugiabučiuose laikomiems gyvūnams – policijos dėmesys

© infopol.lt

Policijos pareigūnai, atsižvelgdami į gyventojų pranešimus, susijusius su įvairiais gyvūnų laikymo daugiabučiuose pažeidimais, kovo 19–31 dienomis organizuoja prevencinę priemonę „Gyvūnų laikymas, priežiūra ir registracija“, kurios metu bus stebima kaip gyventojai, auginantys kates ir šunis laikosi šių gyvūnų laikymui keliamų reikalavimų.

Priemonės metu bus tikrinama, ar daugiabučiuose laikomi gyvūnai yra priregistruoti, kaip to reikalauja savivaldybės tarybos patvirtintos taisyklės, taip pat pareigūnai daugiau dėmesio skirs tiek mieste, tiek kaimo gyvenvietėse be priežiūros lakstantiems gyvūnams. Griežtai bus vertinami agresyvių šunų nepriežiūros arba netinkamos priežiūros atvejai.

2003 m. spalio 1 d. Tauragės rajono savivaldybės taryba patvirtino Gyvūnų auginimo, laikymo ir priežiūros Tauragės mieste ir rajone taisykles, kurios numato kačių ir šunų registravimo tvarką. Pagal šias taisykles visi gyvūnų šeimininkai privalo užregistruoti daugiabučiuose namuose laikomus gyvūnus ir sumokėti nustatyto dydžio rinkliavą (20 litų), kiekvienais metais gyvūnai turi būti perregistruojami. Kačių ir šunų registraciją teritorijose organizuoja seniūnai, o kiekvienam gyvūnui išrašomas registravimo pažymėjimas. Minėtose taisyklėse taip pat numatyta, kad gyvūnai daugiabučiuose namuose gali būti laikomi tik turint kaimynų sutikimą, o tiek kates, tiek šunis prie namų galima vedžioti su pavadėliais, didesnius ir tarnybinių veislių šunis privaloma vedžioti ir su antsnukiais. Prevencinės priemonės metu pareigūnai ragins gyventojus registruoti laikomus gyvūnus, o jau priregistruotus – perregistruoti, taip pat stebės ar gyvūnai vedžiojami nekeliant grėsmės aplinkiniams, nepažeidžiant sanitarinių reikalavimų.

Policija primena gyventojams, kad gyvūnų įsigijimo, laikymo, veisimo, gabenimo ir prekybos jais taisyklių bei atskirų rūšių gyvūnų registravimo gyvenamosiose vietovėse taisyklių pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą iki 200 litų. Agresyvių šunų įvežimo, įsigijimo, laikymo, registravimo, veisimo, dresavimo ir prekybos jais taisyklių pažeidimas – užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki keturių šimtų litų su gyvūnų konfiskavimu arba be konfiskavimo. Kai dėl minėtų taisyklių nesilaikymo ir kitų susijusių pažeidimų kyla grėsmė asmens turtui, sveikatai ar gyvybei, gyvūno savininkui gresia bauda nuo keturių šimtų iki šešių šimtų litų su gyvūno konfiskavimu arba be konfiskavimo.

kriminalai.com

šaltinis: PD info.

Posted Under
Be kategorijos