Biržų policijos ataskaitinis susirinkimas

ataskaitinis biržaiSausio 26 dieną Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Biržų rajono policijos komisariate vyko ataskaitinis susirinkimas 2011 metų veiklos rezultatams aptarti.

Ataskaitiniame susirinkime dalyvavo Panevėžio apskr. VPK viršininkas Rimantas Bobinas, Biržų rajono merė Irutė Varzienė, Biržų rajono apylinkės teismo pirmininkė Nida Solovjovienė, Biržų rajono apylinkės vyriausiasis prokuroras Robertas Diksa, Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Tomas Vaitkunskas, Nemunėlio Radviliškio seniūnas Giedrius Kubilius, Pabiržės seniūnė Vita Zurbaitė, Pačeriaukštės seniūnas Aurimas Frankas, Papilio seniūnas Renas Čygas ir Parovėjos seniūnė Gailutė Tamulėnienė, Biržų rajono policijos komisariato darbuotojai.

Ataskaitinį susirinkimą pradėjo organizacinės grupės vyresnysis specialistas Antanas Džiugas, kuris pristatė atvykusius svečius ir supažindino su ataskaitinio susirinkimo darbotvarke.

Pirmoji pasisakė Kriminalinės policijos skyriaus viršininkė Nida Garjonienė, kuri pristatė Kriminalinės policijos skyriaus pasiektus darbo rezultatus, apžvelgė rajono kriminogeninę situaciją ir ikiteisminio tyrimo problemas. Pabrėžė, kad dėl pareigūnų kaitos 2011 m. buvo padidėję darbo krūviai, tačiau kolektyvo dėkanusikalstamų veikų ištirta 49,7 proc. Pasidžiaugė, kad geri darbiniai santykiai su teismo ir prokuratūros darbuotojais. Baigdama pasisakymą N. Garjonienė padėkojo visiems policijos komisariato darbuotojams už pasiektus darbo rezultatus.

Apie Viešosios policijos skyriaus veiklą, darbą su nepilnamečiais, policijos rėmėjų ir jaunųjų policijos rėmėjų veiklą, vykdytas prevencines priemones kalbėjo skyriaus viršininkė Aelita Janonienė. Pasidžiaugė, kad seniūnai geranoriškai bendradarbiauja sprendžiant vietos bendruomenių problemas. Ji apžvelgė ir Biržų rajono eismo įvykių statistiką, pažymėjo, kad eismo saugumo užtikrinimo srityje vykdytos prevencinės priemonės atnešė apčiuopiamų rezultatų – sumažėjo eismo įvykiuose žuvusiųjų ir sužeistųjų žmonių skaičius.

Panevėžio apskr. VPK Biržų rajono policijos komisariato viršininkas Eugenijus Šopis apibendrindamas pristatytus skyrių viršininkų pranešimus, teigė, kad bendra kriminogeninė situacija Biržų rajone stabili, pasiekti geri 2011 m. veiklos rezultatai, nors personalo kaita sudarė 18 proc. (2011 m. atleista 13, priimta 3). Pasidžiaugė glaudžiu bendradarbiavimu su seniūnais, rajono savivaldybe, įgyvendinant viešojo saugumo klausimus, dėkojo už 2011 metų prevencinių programų finansavimą. Kalbėjo apie prioritetus, tikslus, kurių visi pareigūnai turi siekti, dėkojo kolegoms už atliktą darbą.

Nuomonę apie policijos darbą, bendradarbiavimą išsakė ataskaitiniame susirinkime dalyvavę svečiai: I. Varzienė, N. Solovjovienė, R. Diksa.

Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas T. Vaitkunskas kalbėjo apie profsąjungos nuveiktus darbus, pasiektus rezultatus, iškilusias problemas.

Policijos pareigūnų ataskaitas išklausė, nuomonę apie Biržų rajono policijos veiklą išsakė Panevėžio apskr. VPK viršininkas R. Bobinas. Supažindino darbuotojus su policijos biudžetiniais asignavimais, paminėjo, kad 2011– ieji metai policijos sistemai buvo nelengvi, akcentavo, kad ir 2012 -ieji nebus lengvi, tad bet kokiu atveju reiks ieškoti bendrų sprendimų, užtikrinat piliečių saugumą. Savo pasisakyme nemažai vietos skyrė policijos personalo klausimui, kalbėjo apie tai, kad 2011 metais tarnybą paliko nemažas patyrusių pareigūnų būrys. Baigdamas pasisakymą R. Bobinas padėkojo visam kolektyvui už darbą, už sustiprėjusius kontaktus su visuomene, pabrėždamas, kad tik sutelktai dirbdami galime pasiekti gerų rezultatų.

kriminalai.com

šaltinis: Panevėžio apskr. VPK Biržų r. PK info.