Birštono PK ataskaitinis susirinkimas

ataskaitinis birštonas2012 sausio 20 d. įvyko Kauno apskr. VPK Birštono PK ataskaitinis susirinkimas, kuriame dalyvavo Kauno apskr. VPK personalo skyriaus viršininkas D. Banėnas, Birštono savivaldybės merė N. Dirginčienė, Prienų rajono apylinkės prokuratūros prokuroras M. Povilanskas, Birštono savivaldybės bendruomenių pirmininkai, įstaigų vadovai, žiniasklaidos atstovai.

L. e. viršininko pareigas Rolandas Stiklius pristatė svečius ir padėkojo už atvykimą. Komisariato veiklos metinę ataskaitą pristatė VPP tyrėjas Egidijus Treigys. Ataskaitoje buvo minimi teigiami ir neigiami veiksniai, kurie įtakojo įgyvendinant siekiamus tikslus, apibūdinta kriminogeninė būklė, vykdytos prevencinės priemonės, nepilnamečių ir jaunimo problemos, bendradarbiavimas su visuomene, pristatytos veiklos kryptys 2012 metams.

Birštono savivaldybės merė N. Dirginčienė padėkojo pareigūnams už darbą, sakė, kad jie yra matomi tvarkdariai mieste, pasidžiaugė, kad dalyvaudama Kauno apskrities policijos ataskaitiniame susirinkime rezultatų analizių lentelėse dažnai matė Birštono policijos komisariatą pirmose eilutėse. Pažadėjo ir toliau spręsti Birštono policijos komisariatui rūpimus klausimus.

Kauno apskr. VPK personalo skyriaus viršininkas D. Banėnas trumpai nusakė vyriausiojo policijos komisariato padėtį finansų ir personalo srityse, paminėjo , kad nuo š.m. balandžio 1 d. Birštono policijos komisariatas bus pavaldus Alytaus apskr. VPK.

Prienų rajono apylinkės prokuratūros prokuroras M. Povilanskas, atsižvelgdamas į žmogiškuosius išteklius Birštono policijos komisariate, gerai vertino kriminalinės policijos poskyrio pareigūnų darbą ir jų pasiektus rezultatus ikiteisminio tyrimo srityje.

Baigdamas susirinkimą l. e. viršininko pareigas R. Stiklius padėkojo visiems už bendradarbiavimą, savivaldybei už dėmesį policijos problemoms, finansinę paramą, o pareigūnams už pastangas ir palinkėjo gerų darbų visuomenės naudai.

kriminalai.com

šaltinia: Kauno apskr. VPK Birštono PK info.