Artėjant vasaros atostogoms, ketinantys priimti vaikus iš globos namų kviečiami pasirūpinti svečiavimosi įteisinimu

saugumas akcija vaikaiSocialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), siekdama vieningos vaikų, gyvenančių socialinės globos įstaigose svečiavimosi tvarkos, savo iniciatyva patvirtino tokio svečiavimosi tvarkos aprašą. Naujieji reikalavimai taikomi tiek Lietuvos, tiek užsienio piliečiams, ketinantiems priimti vaiką į savo namus pasisvečiuoti.

Ministerija atkreipia dėmesį, kad iki šiol pasitaikydavo atvejų, kai vaikai, išvykę svečiuotis pas Lietuvos bei užsienio valstybėse gyvenančias šeimas, pasibaigus jų svečiavimosi laikotarpiui, į globos įstaigas nebuvo grąžinami laiku, kai prieš išleistą svečiuotis vaiką buvo smurtaujama, jis buvo netinkamai prižiūrimas. Tuo tarpu įsigaliojus naujai tvarkai, bus daugiau galimybių patikrinti žmogaus tinkamumą priimti vaiką laikinai svečiuotis ir užtikrinti šio svečiavimosi priežiūrą.

Pagal anksčiau galiojusią tvarką, laikinai svečiuotis galėdavo vaikai nuo 3 metų. Įsigaliojus pakeitimams, svečiuotis gali ne jaunesni kaip 5 metų vaikai, kai jie svečiuojasi pas Lietuvoje gyvenančius žmones, ir ne jaunesni kaip 7 metų vaikai, kai jie išvyksta svečiuotis į užsienį, išskyrus tuos atvejus, kai vaikas svečiuojasi pas giminaitį arba kai siekiama neišskirti brolių ir seserų, bet šie vaikai turi būti ne jaunesni kaip 3 metų.

Šiuo metu institucijoje globojamas vaikas laikinai išleidžiamas svečiuotis tik pasirašius sutartį tarp vaikų globos namų ir svečiuotis vaiką priimančio žmogaus. Sutartis apibrėžia vaikų globos namų ir vaiką priimančio asmens teises ir atsakomybę bei svečiavimosi priežiūros ir vaiko grąžinimo sąlygas.

Naujoji globojamų vaikų svečiavimosi tvarka numato, kad šie vaikai galės ir toliau svečiuotis pas užsienyje gyvenančius žmones, jeigu dėl to kreipiasi tos valstybės organizacija, turinti kompetentingos institucijos išduotą leidimą vykdyti socialinę su vaiko gerove susijusią veiklą. Tokiu atveju, ši organizacija (ne atskiri užsienio valstybėje gyvenantys žmonės) sudarys dvišalę sutartį ir tokias sutartis galės sudaryti su keliais vaikų globos namais.

Ministerija atkreipia dėmesį į tai, kad iki šios svečiavimosi tvarkos įsigaliojimo turėtos vaikų globos namų sutartys išleisti vaikus svečiuotis yra galiojančios ir jų naujai perrašyti nereikia, tačiau būtina surinkti tam tikrus papildomus dokumentus, patvirtinančius svečiuotis globojamą vaiką priimančio žmogaus tinkamumą. Artėjant vaikų vasaros atostogoms, ministerija kviečia žmones, ketinančius priimti vaikus iš globos namų vasarą pasisvečiuoti jų šeimose, šiame apraše nustatyta tvarka kreiptis į vaikų globos namus arba Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybą prie SADM dėl vaiko išleidimo laikinai svečiuotis įteisinimo.

Primename, kad ministerija visada skatino ir rėmė iniciatyvas sudaryti sąlygas institucijoje gyvenančiam vaikui laikinai pasisvečiuoti šeimoje, kad vaikas realiai pajustų šeimos aplinką ir jos teigiamą poveikį, užtikrinant vaikų saugumą ir gerovę.

kriminalai.com

šaltinis: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *