Aptarti 2011 metų veiklos rezultatai – Rietavo policijos ataskaitinis susirinkimas

ataskaitinis rietavas2012 metais sausio 19 dieną  vyko Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rietavo policijos komisariato ataskaitinis susirinkimas – visuomenei pristatyti 2011 metų veiklos rezultatai. Susirinkime be Rietavo policijos pareigūnų, dalyvavo Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Alfonsas Motuzas, Plungės rajono apylinkės prokuratūros vyriausioji prokurorė Irena Dačkauskienė, Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis.

Ataskaitinį susirinkimą pradėjo Rietavo policijos komisariato viršininkas Aloyzas Vaičiulis, kuris apžvelgė  situaciją, papasakojo apie nuveiktus darbus ir pasiektus rezultatus, iškilusias problemas ir neįvykdytus numatytus rodiklius.

Komisariato viršininkas A. Vaičiulis pastebėjo, kad registruojamų nusikalstamų veikų skaičius yra pulsuojantis, tai pakyla, tai leidžiasi, tai vėl pakyla. 2011 metais užregistruotų nusikalstamų veikų skaičius yra beveik 17,57 % daugiau nei 2010 metais, o 2010 metais 10,29 % mažesnis negu 2009 metais. Pernai ištirtos – 57 nusikalstamos veikos, kurios  sudaro 38,51 % visų užregistruotų  nusikalstamų veikų (registruotos 148 nusikalstamos veikos). 2010 m. ištirtos 69 (56,6 %) nusikalstamos veikos  iš 122 užregistruotų. Iš 148 pradėtų ikiteisminio tyrimo bylų, į teismą perduotos 40. Problemos dėl neįvykdytų numatytų rodiklių gali būti, dėl didelio krūvio tenkančio pareigūnams, dėl pareigūnų trūkumo ( net 16 % trūkumas), taip pat keletas pareigūnų yra vaiko priežiūros atostogose, o tai turi įtakos nusikaltimų ištyrimui, administracinių teisės pažeidimų atskleidimui, įvairios akcijos buvo vykdomos minimaliomis pajėgomis.

Atlikti 4 tarnybiniai patikrinimai, dėl galimai padarytų tarnybinių nusižengimų, dviems pareigūnams paskirtos tarnybinės nuobaudos. Tačiau 15 komisariato darbuotojų įvairiomis formomis buvo paskatinti.

Sukurtos 2 saugios kaimynystės, kurios vienija 15 narių. Rietavo policijos komisariatui palaikyti viešąją tvarką ir užtikrinti saugumą padeda 12 policijos rėmėjų ir 6 jaunieji policijos rėmėjai.

Viešosios policijos poskyrio darbo rezultatai

Rietavo policijos komisariato viešosios policijos poskyrio viršininkas Vaidas Kurmis aptarė viešosios policijos padalinio pareigūnų įvykdytus rezultatus.

Ataskaitiniu laikotarpiu surašyti 153 administracinės teisės pažeidimų protokolai (2010 metais – 212), iš kurių daugiausia už alkoholinių gėrimų gėrimą viešose vietose arba girto pasirodymą viešose vietose (LR ATPK 178 str.) – 90 (2010 metais – 51), viešosios rimties trikdymą (LR ATPK 183 str.) – 6 (2010 metais – 5), nedidelį chuliganizmą (LR ATPK 174-175 str.) – 16 (2010 metais – 17), tėvų pareigos nevykdymą auklėjant vaikus (LR ATPK 181-1813 str.) – 24 (2010 metais – 26), smulkųjį svetimo turto pagrobimą (LR ATPK 50 str.) – 2 (2010 metais – 5), naminės degtinės įgijimą, laikymą, gabenimą ar realizavimą- 8 (2010- 19).

Išnagrinėti 118 piliečių prašymai ir skundai (2010 m. – 135). Patikrinti 334 gauti (2010 m. – 196) informaciniai pranešimai, pagal 74 pranešimus atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą.

2011 m. buvo paruoštos 2 prevencinės programos, siekiant didinti vaikų, iki 18 metų,užimtumą vasaros atostogų metu, atitraukiant juos nuo neigiamo aplinkos, gatvės poveikio. Tai būtų poilsinis-turistinis žygis „Susipažinkime su Žemaitijos piliakalniais sutvarkykime jų prieigas“ ir „Vasaros vakaro krepšinio turnyras 2011″. Policijos komisariatą aplankė ir susipažino su policijos darbu – 76 vaikai.

Viešosios policijos poskyrio specialistas ir postiniai (budintys) per ataskaitinį laikotarpįužregistravo 1192 informacinius pranešimus. Į policijos komisariatą pristatyti 108 asmenys, iš jų neblaivūs – 65. Pernai konvojuota 16 asmenų.

Nustatyta tvarka per 2011 metus išduoti 26 leidimai fiziniams asmenims įsigyti ginklus, išduoti 9 leidimai laikyti ir nešioti civilinės apyvartos šaunamuosius ginklus.

Per ataskaitinį laikotarpį viešosios policijos poskyrio pareigūnai išaiškino 767 (2010 m.-1054) kelių eismo taisyklių pažeidimus, iš jų 180 leistino važiavimo greičio viršijimo atvejus, 53 naudojimosi saugos diržais, 38 (2010 m. -59) transporto priemonių vairavimus, esant vairuotojams neblaiviems (2010 metais – 23), 62 pėsčiųjų, dviratininkų ir vadeliotojų padarytus kelių eismo taisyklių pažeidimus.

Rietavo savivaldybės keliuose per 2011 m. sausio – gruodžio mėnesius įvyko 43 eismo įvykiai. Palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, eismo įvykių skaičius sumažėjo 22 įvykiais (2010 m. – 65). 2011 m. sausio – gruodžio mėn. užregistruoti 7 įskaitiniai eismo įvykiai, kurių metu buvo sužeista 11 asmenų, žuvo – 0 ( 2010 m. – užregistruota 13 įskaitinių eismo įvykių, jų metu 19 sužeista, žuvo – 1).

Didžiąją dalį nusikaltimų sudaro vagystės

Rietavo policijos komisariato Kriminalinės policijos poskyrio pareigūnų darbo rezultatus aptarė Kriminalinės policijos poskyrio viršininkas Raimundas Mačernius. Supažindino su nusikalstamų veikų registruotų per 2011 metus ištyrimo skaičiais, atskirų nusikalstamų veikų atskleidimu.

Rietavo PK buvo užregistruoti 6 sunkūs nusikaltimai (2010 m užregistruoti 5): pagal LR BK 129 str. (nužudymas) –  2 ;  pagal LR BK 150 str.(seksualinis prievartavimas) – 4 nusikaltimai.

Kriminalinės policijos poskyrio viršininkas R. Mačernius pastebėjo, kad kaip ir 2010, 2011 metais didžiausią dalį visų užregistruotų nusikalstamų veikų  sudaro vagystės (51,33 %)– jų užregistruota 77, iš jų – 64 yra nusikaltimai, iš kurių išaiškinta 12 arba 6,78 % nuo visų vagysčių, ir 13 – baudžiamųjų nusižengimų, 7 – ištirti.

Praėjusiais metais užregistruota 1 automobilio vagystė,  5 vagystės iš gyvenamųjų patalpų. 2011 metais užregistruota 12 sukčiavimo atvejų. 7 tyrimai atliekami dėl telefoninių sukčių, kurie apgaulės būdu iš nukentėjusiųjų, išvilioja pinigus. Šių nusikaltimų dalis vykdytojų visais mūsų tiriamais atvejais yra nustatyti, jiems pareikšti įtarimai. Šiuo metu nustatytas nusikaltimų organizatorius, renkama įrodomoji medžiaga, bei nustatinėjami organizatoriui padėję asmenys. Kitais 5 sukčiavimo atvejais nukentėjusieji buvo vienu ar kitu būdu įtikinti, nusikaltimą vykdančio asmens, jam pateikti savo asmens anketinius bei elektroninės bankininkystės prieigos duomenis, o vėliau, jais pasinaudojus buvo paimti momentiniai kreditai ar įgytos įvairios prekės. Viena tokių bylų, kurioje nustatyt 5 nusikalstamos veikos epizodai artimiausiu metu bus perduota į teismą.

2011 metais užregistruotos 5  nusikalstamos veikos pagal LR BK 201 str. “Neteisėtas namų gamybos stiprių alkoholinių gėrimų gaminimas, laikymas, gabenimas ar realizavimas“ (2010 metais – 1). Išimta 480 litrai naminės degtinės.

2011 metais baudžiamuoju įsakymu  baigti 4 ikiteisminiai tyrimai, 2010 metais 7 ikiteisminių tyrimų, pagreitinto proceso tvarka – 3, 2010 metais 7. Surašant kaltinamąjį aktą 26, 2010 m. 34. 14 ikiteisminių tyrimų nutraukta įtariamajam su nukentėjusiuoju susitaikius, 2010 m. 5.

Migracijos grupės veikla

Per 2011 metus Migracijos grupėje apsilankė nuo 15 iki 20 % savivaldybės gyventojų. Per 2011 metus išduoti 991 asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys dokumentai, 59 mažiau negu 2010 metais. Asmens tapatybės kortelių išduota  688 (2010 m.-674), išduota pasų 303 (2010 m. –  376).

Priimta  88 pranešimai apie asmens dokumentų praradimą. Patvirtinta 11 kvietimų užsieniečiams laikinai atvykti į Lietuvos Respubliką: 3 fizinio bei 8 juridinio asmens kvietimai. Išduota 1 pažyma Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui teisėtai gyventi LR. Pasibaigus galiojimo laikui išduota (pakeista) 2 leidimai nuolat gyventi Europos Bendrijoje bei 5 leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

Atsiliepimai ir įvertinimai

Plungės rajono apylinkės prokuratūros vyriausioji prokurorė Irena Dačkauskienė pasidžiaugė, kad iš 40 bylų, kurios buvo atiduotos į teismą, nė viena negrąžinta papildymui, negautas nė vienas skundas dėl pareigūnų priimtų nutarimų atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Padėkojo visam kolektyvui už darbą, už supratimą, ir palinkėjo, kad 2012 metai būtų geresni, suteiktų daugiau vilties ir pasitikėjimo.

Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis pastebėjo, kad dirbant ir su minimaliomis policijos darbuotojų pajėgomis rezultatas pasiektas gan neblogas, Rietavo policijos vardas išlikęs geras tiek Rietavo savivaldybės, tiek atokiau gyvenantys gyventojai policijos darbu nesiskundžia. Taip pat meras pasidžiaugė geru ir kokybišku bendradarbiavimu tarp savivaldybės ir policijos komisariato darbuotojų, pagalba visada suteikiama, niekada nebus atsakoma. Linkėdamas sėkmės tolimesniame darbe, kad kiti metai būtų ne blogesni o geresni už praėjusiuosius, įteikė Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Rietavo policijos komisariato viršininkui Aloyzui Vaičiuliui ir jo vadovaujamam kolektyvui už visokeriopą pagalbą Rietavo savivaldybei organizuojant įvairius renginius ir viešosios tvarkos palaikymą, už vaikų ir jaunimo užimtumo programų įgyvendinimą ir pastangas  užtikrinant saugų eismą savivaldybėje, savivaldybės vardu padėkos raštą.

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas A. Motuzas informavo, kad, nors  yra sunki ekonominė situacija bei apkarpytas biudžetas, kažkokių nemokamų atostogų, etatų mažinimo neturėtų būti, numatoma tik viena naujovė: Plungės rajono ir Rietavo policijos komisariatai priklausys Klaipėdos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui.

Trumpai aptarė ir pasidžiaugė Policijos departamento vykdyta apklausa apie policijos darbą ir pasitikėjimą ja. Telšių apskrities policija pasitiki 71 % , vienu procentu mažiau negu Alytaus apskrities policija. „Malonu pripažinti, kad vietine policija pasitiki 8 žmonės iš 10 , t. y. 80 %pasitikėjimas, tai didžiausias įvertinimas koks begalėjo būti, tai rodo, kad einame geru keliu“ sakė viršininkas. Dėkojo už darbus ir linkėjo, kad tas pasitikėjimas toks ir išliktų.

kriminalai.com

šaltinis: Telšių apskr. VPK  Rietavo PK info.