English-Tagalog Bible. Christian Tagalog Devotion: Hebrews 13:15-16. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Hebrews 13 Sacrifices Pleasing to God. These ethics help to portray the true gospel to the world, encourage others to believe in Christ, and bring glory to God. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. Isipin ninyo kung paano sila namuhay, at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. 13 These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off [] were assured of them, embraced them and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Kinukumusta kayo ng mga kapatid sa Italia. Sapagkat sinabi ng Diyos, “Hindi kita iiwan ni pababayaan man.”. Kaya't pumunta tayo sa kanya sa labas ng bayan at magtiis din ng kahirapang kanyang tiniis. } Posted on May 15, 2013 by Ang blogger daw na si Iska. John Piper Sep 17, 1989 69 Shares Sermon. About us The Philippine Bible Society (PBS) is a non-profit, non-stock, inter-confessional organization that exists to provide people with Scriptures in the language they understand, in formats they prefer and at prices they can afford. Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang salitang ito. Alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo, na parang kayo'y nakabilanggo ring kasama nila. Amen. To the Hebrews. 16:27. dugo ng mga hayop ay dinadala ng pinakapunong pari sa Dakong Kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan, ngunit ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 By faith we understand that the universe was created by f the word of God , so that what is seen was not made out of g … Lingid sa kanilang kaalaman, may ilang nakapagpatuloy na ng mga anghel. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. Mga Hebreo 13:17 RTPV05. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. 16 { jw2019 tl ( Hebreo 13:7) Nakatutuwa naman, karamihan ng mga kongregasyon ay may isang mainam, nakikipagtulungang espiritu, at isang kagalakan para sa … Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. document.write(sStoryLink0 + "

"); Higit sa lahat, hinihiling kong ipanalangin ninyo na ako'y makabalik agad sa inyo. Ikumusta ninyo kami sa mga namumuno sa inyo at sa lahat ng kapatid. 13 Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach. 16 And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin; kung hindi, sila'y mamimighati, at hindi ito makakabuti sa inyo. Hebrews 1 New International Version (NIV) God’s Final Word: His Son. Listen to Tagalog numbers from 11 to 20. labing, labin... Eleven. Scripture: Hebrews 13:8–16. John Piper Sep 21, 1997 220 Shares Sermon. Mga Hebreo 13:16 - Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, papuring nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan. 3 Alalahanin ninyo ang mga may tanikala, gaya ng kayo'y nangagagapos na kasama nila; ang mga tinatampalasan na gaya ng kayo naman ay tinatampalasan … Scripture: Mark 8:34–38, Hebrews 13… 14 For here have we no continuing city, but we seek one to come. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin; kung hindi, … Hebrews 13:16 New International Version (NIV). 11 Ang # Lev. Ipanalangin ninyo kami. 2 For by it the people of old received their commendation . Sep 17, 1989. Tayo'y may isang dambana, at ang mga paring naglilingkod sa tabernakulo ay hindi maaaring kumain ng mga inihandog sa dambana na ito. Sila'y may pananagutang mangalaga sa inyo, at mananagot sila sa Diyos ukol diyan. Nawa'y sumainyong lahat ang pagpapala ng Diyos. tl Nang masadlak ang Israel sa maraming idolatroso at imoral na mga gawain, hinatulan ni Jehova ang mga babae sa bansa sapagkat may-kapalaluan nilang ginagayakan at pinapalamutian ang kanilang sarili upang mang-akit ng mga lalaki, pati na ng mga lalaki mula sa ibang mga bansa. Hebrews 13:15 Hebrews 13 Hebrews 13:17 In Context Parallel Compare 16 And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. 10 Tayo'y may isang dambana, at ang mga paring naglilingkod sa tabernakulo ay hindi maaaring kumain ng mga inihandog sa dambana na ito. Hebrews 13:16 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 13:16, NIV: "And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased." Scripture: Hebrews 13:7–16. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. Nawa'y ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban, at sa pamamagitan ni Jesu-Cristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Cristo. Si Jesu-Cristo ay hindi magbabago kailanman; siya ay kahapon, ngayon, at bukas. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang-loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. if(aStoryLink[0]) 16 And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. 16 translation in English-Tagalog dictionary. Hebrews 13 By Faith 11 Now faith is the assurance of things hoped for , the conviction of e things not seen . Kabanata 13 . Hebrews 13:15 By G1223 him G846 therefore G3767 let us offer G399 the sacrifice G2378 of praise G133 to God G2316 continually, G1275 that is G5123 , the fruit G2590 of … Gayundin naman, namatay si Jesus sa labas ng bayan upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan, sa pamamagitan ng kanyang dugo. igalang ng lahat ang pagsasama ng mag-asawa at maging tapat kayo sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. Sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na bayan natin, at ang hinahanap natin ay ang bayang darating. ( Hebrews 13:15, 16) From the eighth verse onwards (of Hebrews 13 ) the apostle is engaged in setting forth those spiritual duties of worship of which God Himself is the Object. Hebrews 12:16, ESV: "that no one is sexually immoral or unholy like Esau, who sold his birthright for a single meal." Answer: "But do not forget to do good and to share, for with such sacrifices God is well pleased" (Hebrews 13:16).

2020 hebrews 13 16 in tagalog