Keleivio iš Kopenhagos bagaže − gyvatės bei skorpionai

gyvates_kontrabandaSausio 12 d., vidurdienį, Palangos oro uoste muitininkai sustabdė klaipėdietį G. F., parvykusį iš Kopenhagos. Patikrinę piliečio bagažą muitininkai jame aptiko 2 butelius su gyvatėmis ir skorpionais. Buteliai buvo užpilti gelsvu skysčiu. Keleivis neturėjo jokių leidimų vežti šiuos faunos egzempliorius. Įtardami, kad gabenami gyvūnai gali būti įrašyta į vieną iš saugomų Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) sąrašų ir juos gabenti draudžiama arba tam reikalingi leidimai, pareigūnai „užpiltines“ sulaikė.

Primename, kad Lietuvos muitinės interneto svetainės www.lrmuitine.lt  rubrikose „Laukinių augalų ir gyvūnų vežimas“ ir „CITES konvencijos reikalavimai“ galima susipažinti su CITES konvencijos nuostatomis bei 2002 m. Lietuvoje įsigaliojusiomis Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklėmis. Šios taisyklės reglamentuoja nykstančių laukinių gyvūnų, jų dalių ar produktų, gautų iš laukinių gyvūnų pardavimą, pirkimą, taip pat įvežimą į Lietuvos teritoriją, išvežimą iš jos ar gabenimą tranzitu, prekybos leidimų išdavimą ir jų kontrolės tvarką. Šių taisyklių reikalavimai yra privalomi visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, esantiems Lietuvos Respublikos teritorijoje. Taisyklėse taip pat išvardyti leidimai, kuriuos privaloma pateikti muitinės įstaigai: vienkartinis CITES leidimas gyvūnų importui ir eksportui bei vienkartinis leidimas įvežti gyvūnus į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos. Keliautojai, ketinantys įsigyti egzotiškų suvenyrų, pagamintų iš laukinių gyvūnų, augalų ar jų dalių, dar prieš išvykdami į kelionę tokių leidimų turėtų kreiptis į Valstybinę aplinkos apsaugos agentūrą.

Lietuvos muitinė Vilniaus oro uoste yra įrengusi ekspoziciją, kurioje demonstruojami Lietuvos muitininkų bei kaimyninių šalių pareigūnų sulaikyti suvenyrai, pagaminti iš saugomų laukinių gyvūnų ar augalų − kailiai, rankinės bei bateliai iš roplių odos, koralai, kriauklės, taip pat pateikiama informacija apie tokių gaminių gabenimo tvarką.

CITES konvencijos šalimi nare Lietuva tapo 2002 m. Šiuo metu konvenciją yra ratifikavusios daugiau kaip 170 valstybių. Konvencijos globojamų gyvūnų ir augalų sąraše įrašyta daugiau kaip 30 tūkst. pasaulyje nykstančių ir CITES konvencijos saugomų rūšių.

kriminalai.com

šaltinis: MD info.

Cituojant ar platinant kriminalai.com informaciją būtina nuoroda į informacijos šaltinį.