Dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų pertvarkos

Reaguodamas į pastaruoju metu tarp karių vis dažniau pasigirstančius nuogąstavimus dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos pertvarkos ir perspektyvų, Krašto apsaugos ministerijos Personalo departamentas nori atkreipti dėmesį, kad kol kas jokie konkretūs pokyčiai valstybinių pensijų srityje nenumatyti ir sprendimai nepriimti.

2011 m. gegužės 24 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu (Nr. XI-1410) patvirtintos Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairės (Žin., 2011, Nr. 66-3103). Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarka inicijuojama siekiant užtikrinti adekvačias ir tvarias pensininkų pajamas, finansiškai tvarią socialinio draudimo sistemą, skatinti privatų pensijų kaupimą, garantuoti didesnę valstybino socialinio draudimo išmokų priklausomybę nuo sumokėtų įmokų ir socialinio draudimo stažo ir pan. Vienas iš pensijų pertvarkos principų – įtraukti valstybines pensijas į bendrąją valstybinio socialinio draudimo ir antrosios pakopos privačių kaupiamųjų pensijų sistemą.

Gairėse numatoma: neplėsti nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų gavėjų grupių; valstybines pensijas ir rentas suskirstyti į skiriamas pagal profesiją (mokslininkai, pareigūnai ir kariai, teisėjai, sportininkai, artistai ir kt.) ir statusą (daugiavaikės motinos, garbės donorai, pasipriešinimo okupacijoms (rezistencijos) dalyviai-kariai savanoriai ir laisvės kovų dalyviai ir kt.); išmokas, mokamas atskirų profesijų asmenims, kaip papildomas garantijas įtraukti į bendrą socialinio draudimo pensijų sistemą; sudaryti galimybę gauti išmokas iki nustatyto pensinio amžiaus (pavyzdžiui, kariams ar policijos pareigūnams, kurių draudėjas – valstybė), mokant pensijų socialiniam draudimui iš valstybės biudžeto didesnes įmokas; pakeisti paskirtų valstybinių pensijų ir rentų mokėjimo tvarką draudžiamųjų pajamų turintiems asmenims; pensijų sistemoje nustatyti didesnį skatinimą asmenims, auginantiems vaikus.

2011 m. birželio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės  nutarimu (Nr. 684) patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių įgyvendinimo priemonių planas (Žin., 2011, Nr. 73-3509). Šiame plane 2012 metais numatoma parengti valstybinių pensijų reformos koncepciją (ji bus tvirtinama Vyriausybės nutarimu), 2013 metais – parengti valstybines pensijas reglamentuojančių įstatymų pakeitimo projektus, o pačią reformą pradėti įgyvendinti tik 2014 metų pradžioje.

Šiuo metu Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu  atliekamas  tyrimas (analizuojama Lietuvos pensijų sistemos esama padėtis, užsienio šalių patirtis), kurio rezultatų pagrindu bus parengtas valstybinių pensijų reformos koncepcijos projektas. Šis projektas, taip pat visi kiti teisės aktų projektai, susiję su valstybinėmis pensijomis, bus derinami ir su Krašto apsaugos ministerija.

kriminalai.com

šaltinis: KAM info.


Posted Under
Be kategorijos

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *